Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

10Clouds to polska firma technologiczna, która przeciera szlaki nie tylko w dziedzinie IT. To właśnie w strukturach 10Clouds swoje przyjazne miejsce pracy mogą odnaleźć osoby neuroróżnorodne w tym osoby w spektrum autyzmu. O wdrażaniu neuroróżnorodności rozmawia Błażej Knapik Koordynator projektu w asperIT z Małgorzatą Pietraszewską, Head of People w 10Clouds.

Błażej: Czym jest 10Clouds? Opowiedz proszę o firmie.

Małgorzata: 10Clouds jest największą w Europie firmą specjalizująca się w projektowaniu produktów i rozwoju oprogramowania w oparciu o technologię blockchain. Ponadto dostarczamy usługi dla klientów z branż DeFi, FinTech, Banking, MedTech i EduTech. Nasz zespół liczy ponad 200 ekspertów specjalizujących się w technologii blockchain, web, mobile, DevOps, czy projektowaniu produktu (design, UI, branding). Główna siedziba firmy znajduje się w Warszawie, ale dodatkowo mamy biura w Poznaniu, Wrocławiu i Detroit (USA). Pracujemy głównie dla klientów z USA, Kanady i Europy Zachodniej. W tym roku dwie wiodące platformy ratingowe, Manifest i Clutch, uznały nas za najlepszą na świecie agencję konsultingową w obszarze blockchain.

Dlaczego neuroróżnorodność? Jak powstała u Was idea rozwijania biznesu przy jednoczesnym wspieraniu osób neuronietypowych?

Ludzie postrzegają i odbierają tę samą rzeczywistość w różny sposób. Szanujemy to bez względu na powody tych różnic. Przyjazne, inkluzywne miejsce pracy to coś, co budujemy od lat. Umacniamy kulturę 10Clouds aby każdy u nas czuł się dobrze i miał optymalne warunki do pracy i rozwoju. Na spektrum neuroróżnorodności jest wielu utalentowanych specjalistów, również w naszej branży. Chcemy, aby czuli się włączeni. Dzięki temu podejściu możemy jednocześnie lepiej zadbać o nasz zespół i zwiększyć produktywność. To podejście oparte na przesłankach naukowych. Badania Instytutu Gartnera pokazują, że inkluzywne zespoły oraz zespoły funkcjonujące w wysoko zróżnicowanym środowisku osiągają do 30% lepsze rezultaty. Łączy się to też z wartościami 10Clouds.

A jakie są wartości 10Clouds?


Jest ich sześć i wiąże je konkretna logika. Pierwszą z nich jest Skuteczność. Chcemy odnosić sukces, pokazywać mierzalne wyniki naszej pracy. Ale nie jest to sukces za wszelką cenę, dążymy do równowagi. Drugą wartością, która w odpowiedni sposób balansuje tę pierwszą jest Humanizm. Ludzie są dla nas celem sami w sobie. Są też pierwszym filarem naszej strategii. Godność i wzajemny szacunek są dla nas czymś, w zakresie czego nie idziemy na kompromis. Trzecią wartością jest Odpowiedzialność i ona łączy się z Autonomią, czwartą wartością 10Clouds. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie samych, innych, zespół, firmę, jej wartości i nasze otoczenie. Trzymamy się wspólnie ustalonych zasad. Jednocześnie mamy szeroki zakres wolności do decydowania, jak chcemy pracować, kiedy i skąd. Kolejne wartości to Progres i Kreatywność. Przyświeca nam ciągły, niekończący się rozwój – technologiczny, intelektualny, ale też społeczny, emocjonalny. Ewolucja zarówno na poziomie zawodowym, finansowym, ale też osobistym. To jedna z obietnic, jakie organizacja stawia swoim pracownikom: rozwiniesz się u nas nie tylko jako specjalista, ale jako człowiek. Ważną częścią tego podejścia jest Kreatywność. Ona oznacza nie tylko to, że tworzymy dla klientów unikatową wartość w zakresie produktów, usług, procesów, naszego designu, czy inicjatyw marketingowych, ale też twórcze podejście, jakie każdy z nas przyjmuje do rozwiązywania problemów. Ta różnorodność wartości generuje korzystną synergię.

Jak długo już pracujesz w firmie i jaka jest Twoja rola w kształtowaniu podejścia 10Clouds do osób neuronietypowych?

Od 2017 roku, firma bardzo się rozwinęła od tamtego czasu. Podwoiliśmy wielkość zespołu, kultura ewoluowała, ale zasadza się na stałych fundamentach, które mają swoje źródło w osobistych wartościach założycieli 10Clouds, Macieja Cielckiego i Michała Kłujszo. Są to inkluzywność, szacunek, godność osobista, więzi, zrozumienie, uczciwość. W naszym zespole zawsze pracowali utalentowani ludzie, zarówno neurotypowi, jak i atypowi. Ta inkluzywność zawsze była częścią kultury 10Clouds. Zdecydowaliśmy zgłębić ten kierunek stawiając na neuroróżnorodność. Dlatego na początku 2022 roku nawiązaliśmy współpracę z firmą asperIT.com, której zespół wsparł nas w przeprowadzeniu kampanii świadomościowej wśród naszych pracowników, a późnej w przeprowadzeniu audytu wewnętrznego. Odpowiadam za przeprowadzenie tych działań w firmie. Naszym celem jest budowanie świadomości korzyści płynących z pracy w inkluzywnych neuroróżnorodnych zespołach. Dlatego opublikowaliśmy serię artykułów, materiałów wideo, zorganizowaliśmy ekspercki webinar otwarty dla całej firmy. Odbiór kampanii w firmie jest bardzo pozytywny i bezpośrednio angażuje zespół do wymiany doświadczeń. Rodzą się oddolne inicjatywy, np. pracownicy sami stworzyli wewnętrzny kanał #10c-on-spectrum, na którym zaczęli się dzielić swoimi sprawdzonymi sposobami na różne wyzwania wynikające z neuroróżnorodności. Myślę że przecieramy szlaki w zakresie inkluzywności pod względem neuroróżnorodności na polskim rynku. Chcemy też mówić o tym podejściu poza firmą, pokazując innym organizacjom nasze doświadczenia.

Czy w ramach naszych wspólnych działań odkryłaś coś zaskakującego w temacie autyzmu?

Tak. Projekt pobudził nas w firmie do wymiany wiedzy i doświadczeń. Dzięki niemu dotarliśmy do najnowszej wiedzy, np. dowiedziałam się, że w styczniu 2022 WHO wprowadziło nową klasyfikację diagnostyki wg. której autyzm definiuje się jako spektrum różniących się nasileniem symptomów. Nie rozróżnia się już więc obecnie pomiędzy autyzmem dziecięcym, klasycznym czy popularnie eksploatowanym w mediach syndromem Aspergera. To taki przykład konkretnej wiedzy. Jednak za dużo cenniejsze uważam całościowe przybliżenie zagadnienia w firmie i doświadczenie wspólnych rozmów. Dodatkowo wiele konkretnej wiedzy o tym, co robimy dobrze, a nad czym możemy popracować przyniosły wyniki audytu wewnętrznego.

Jak może wyglądać kariera osoby w spektrum w 10Clouds?

W dużej mierze tak samo, jak osoby bez spektrum. Oczywiście każdy ze względu na specyfikę funkcjonowania swojego mózgu ma różne preferencje, które mogą go bardziej predysponować do pewnych ról, a mniej do innych. Można wskazać na pewne statystyczne prawidłowości, jak chociażby to, że wiele osób ze spektrum raczej nie będzie zainteresowana zbyt intensywną ekspozycją społeczną. Jednak 10Clouds jest wyjątkowym miejscem pod względem autonomii jaką daje swoim pracownikom przy realizacji celów. Kultura, procesy i organizacja pracy ułatwia skuteczność takich osób w wielu rolach. Znajdziesz u nas osoby neurotypowe i neuroatypowe na różnych stanowiskach, zarówno technicznych, specjalistycznych i biznesowych.  Nasi pracownicy mogą liczyć na wsparcie lidera w dookreśleniu kierunku rozwoju oraz zapewnieniu niezbędnych narzędzi. Mają też możliwość wykonania diagnozy preferencji zachowań PRISM Brain Mapping oraz indywidualne wsparcie coacha. Feedback osób neuroatypowych pokazuje nam, że szczególnie ważne są dla nich możliwości skupienia się na konkretnych zadaniach i modyfikacji środowiska pracy, aby uwzględniało ich specyficzne potrzeby. Uważnie słuchamy pracowników i nieustannie szukamy ulepszeń naszych procesów, by odpowiadały ich różnorodnym potrzebom. Elastycznie podchodzimy do sposobu realizacji celów. Jeśli ktoś np. niechętnie angażuje się w aktywności wymagające ekspozycji społecznej, może zastąpić to innymi działaniami, które również przysłużą się firmie. Prowadzimy szkolenia z komunikacji w kameralnych grupach, dzięki czemu każdy ma komfortowe warunki, aby doskonalić swoje kompetencje. Więc tak naprawdę to kwestia osobistych preferencji i predyspozycji danej osoby. Wiemy z naszej kampanii edukacyjnej, że autyzm to spektrum, które może objawiać się różnymi symptomami o bardzo różnym nasileniu. Jest to więc kwestia bardzo indywidualna.

Jakie są wasze dalsze kroki związane z neuroróżnorodnością?

Niedawno przy współpracy z asperIT zakończyliśmy audyt w naszej firmie, o którym wspominałam wcześniej. Kluczowa była odpowiedź na pytanie czy jesteśmy przyjaznym miejscem pracy osobom neuronietypowym. Audyt wykazał, że 10Clouds jest miejscem dobrze przygotowanym do tego, aby zatrudniać osoby neuronietypowe, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze spektrum autyzmu. Raport wyraźnie mówi, że środowisko pracy w naszej firmie daje osobom neuroatypowym bardzo dużą szansę na to, aby czuć się tu dobrze i skutecznie realizować swoje zadania zawodowe. Audytorzy wskazali, że sprzyjają temu takie czynniki jak, kultura dawania szczerej informacji zwrotnej i jasnych oczekiwań, przejrzysta, zwięzła i dobrze ustrukturyzowana komunikacja wewnątrz firm. Nie bez znaczenia jest także wysoka świadomość i doświadczenie osób zarządzających firmą w tematyce neuroróżnorodności w miejscu pracy. Otrzymaliśmy też zbiór rekomendacji nt. tego, co moglibyśmy zrobić lepiej. Podzieliliśmy się wynikami audytu ze wszystkimi pracownikami i zorganizowaliśmy spotkanie wewnętrzne. Właśnie przekładamy rekomendacje na konkretne inicjatywy, aby jeszcze bardziej ulepszyć nasze procesy, kulturę oraz komunikację.

Jakiej rady udzieliłabyś mniejszej firmie, która aspiruje do bycia otwartą na osoby neuronietypowe?

Ustalenie z czego ta aspiracja się bierze, jak wpasowuje się w strategię firmy, czy ma szansę wzmocnić sukces w jej realizacji, czym w praktyce ta otwartość miałaby się przejawiać oraz w jak szerokim zakresie możliwe będzie jej wdrożenie. Pomocna na tym etapie może być rada doświadczonego konsultanta lub fundacji. Następnie edukacja lidera odpowiedzialnego za wdrożenie takiego podejścia. Dalej przedstawienie korzyści z tego płynących osobom zarządzającym firmą, co może również oznaczać pokazanie doświadczeń innych firm. Jeśli te aspiracje zostaną dobrze zrozumiane i uzasadnione, projekt firmowy można np. rozpocząć od kampanii wewnętrznej podnoszącej świadomość tematu wśród pracowników. Już samo rozpoczęcie dialogu w firmie daje bardzo dużo.

Błażej: Dziękuję Ci za rozmowę i podzielenie się Waszymi doświadczeniami i trzymam kciuki za rozwój Waszego wyjątkowego na polskim rynku podejścia!

Małgorzata: Ja też bardzo Ci dziękuję.

 

 


O naszej rozmówczyni

Małgorzata Pietraszewska, Head of People i członkini zarządu w 10Clouds, największej w Europie firmie specjalizującej się w doradztwie, projektowaniu produktów i rozwoju oprogramowania opartego na technologii blockchain. Na co dzień przewodzi zespołowi People oraz tworzy, rozwija strategię personalną umożliwiającą skalowanie firmy technologicznej. W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziła tranzycję kultury organizacyjnej z “remote-friendly” do “remote-first”, zapoczątkowała proces ciągłej optymalizacji doświadczenia pracowników i stała na czele wdrożenia neuroróżnorodności jako głównego podejścia firmy do budowania inkluzywności w miejscu pracy.


Więcej informacji o 10Clouds