Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Rekrutacja osób w spektrum autyzmu wspierana przez tutorów asperIT

Osoby w spektrum autyzmu mogą być świetnymi pracownikami.
Ich naturalne predyspozycje czynią z nich bardzo dobrych kandydatów na specjalistów w branży IT. Dokładność, pamięć do szczegółów czy zdolności analiyczne, to jedne z wielu wyróżniających umiejętności osób w spektrum.

Problem pojawia się jednak podczas rekrutacji osób w spektrum autyzmu. Silny stres, trudności w interakcjach społecznych, problemy z nadmiarem lub niedoborem bodźców sensorycznych, abstrakcyjne pytania… To powody, które mogą wykluczyć nawet najbardziej utalentowanego kandydata z zaburzeniami w spektrum autyzmu.

Osoba autystyczna w czasie rozmowy rekrutacyjnej może zachować się w sposób niestandardowy. Czasem zaskoczy bezpośrednim stwierdzeniem, czasem głęboko posuniętą szczerością. Niewielu pracodawców wie, jak wtedy zareagować. Dlatego trudno jest samodzielnie zatrudnić osobę w spektrum autyzmu. Potrzebna jest do tego znajomość zachowań autystycznych kandydatów do pracy i szeroka wiedza o neuroróżnorodności. Wsparcie w procesie rekrutacji osób neuronietypowych pozwoli Ci znaleźć nowych, utalentowanych pracowników.

Jak przygotować się do rekrutacji, żeby zatrudnić
utalentowaną osobę w spektrum autyzmu?

Pierwszym krokiem do zatrudnienia pracownika w spektrum autyzmu jest otwartość do wprowadzenia zmian w firmie. Osoby neuronietypowe potrzebują dostosowania firmowych procedur do swoich potrzeb, a pierwszą z nich jest właśnie rekrutacja. Modyfikacje istniejących w firmie procesów pozwolą nie tylko zatrudniać osoby neuronietypowe, ale także poprawią komfort pracy i wydajność pozostałych pracowników.

Właściwie przygotowana przestrzeń do zaprezentowania swoich kompetencji daje osobom w spektrum autyzmu szansę na pracę i rozwój zawodowy, a firmom na zatrudnienie zaangażowanych specjalistów. Nie pozwól, by nietypowe zachowania kandydata pozbawiły Cię możliwości pozyskania utalentowanego pracownika.

Porozmawiaj z doradcą na temat zatrudniania osób w spektrum autyzmu

Rekrutacja osób w spektrum autyzmu według autorskiej metody
opracowanej przez asperIT

Na rynku pracy zaczyna brakować specjalistów. Aktywizacja zawodowa osób autystycznych stwarza pracodawcom nowe możliwości pozyskania pracowników. Odpowiednie przygotowanie procesu rekrutacji pozwala odkryć kompetencje kandydatów i zatrudnić właściwą osobę.

Jak zatrudnić osobę w spektrum autyzmu? W odpowiedzi na to pytanie przygotowaliśmy autorską metodę rekrutacji neuronietypowych pracowników z branży IT.

Co musisz wiedzieć o autyzmie i neuroróżnorodności,
żeby stanowiła atut w Twojej firmie?

W asperIT jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy strategię budowania neuroróżnorodności w firmach i organizacjach.
To trzy poziomy zdobywania teoretycznej i praktycznej wiedzy, których wdrożenie jest niezbędne, żeby w pełni wykorzystywać możliwości różnorodnego zespołu:

Poziom I: Przekazanie najważniejszych informacji o autyzmie i charakterystyce osób w spektrum autyzmu oraz niezbędnych dostosowaniach w miejscu pracy dla osób w spektrum autyzmu.

Poziom II: Przygotowanie pracowników do bezpośredniej współpracy z osobą w spektrum. Poznanie strategii komunikacji, rekrutacji, organizacji pracy i wsparcia.

Poziom III: Tworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do współpracy z konkretnym pracownikiem w spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera w Twojej firmie.

asperIT może pomóc Ci w zatrudnieniu osoby w spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera poprzez: wydłużony proces rekrutacji, rekrutację wspomaganą lub asystę w rekrutacji.

Jak krok po kroku wygląda rekrutacja celowana poprzez
projekt rekrutacyjny asperIT?

1.

REKRUTUJEMY KANDYDATÓW ZE SPEKTRUM AUTYZMU DOPASOWANYCH DO PROFILU STANOWISKA
Wstępna rekrutacja do projektu opiera się o testy predyspozycji zawodowych i rozmowy z naszymi trenerami. Na ich podstawie tworzymy grupę od 10 do 14 osób, która będzie brała udział w projekcie rekrutacyjnym.

2.

PRZEPROWADZAMY SZKOLENIA Z KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH DLA WYBRANYCH KANDYDATÓW
Na tym etapie uczymy osoby w spektrum autyzmu umiejętności miękkich. Będą im one potrzebne do odnalezienia się i funkcjonowania w miejscu pracy. Uczestnicy uczą się zasad komunikacji, różnic pomiędzy zwracaniem się do kolegów i do szefostwa, niuansów pracy grupowej i relacji.

3.

W CZASIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH PRZEKAZUJEMY WIEDZĘ NIEZBĘDNĄ DO PODJĘCIA PRACY
Szkolenia techniczne to okres intensywnej nauki. Kandydaci z w spektrum autyzmu poznają zagadnienia potrzebne do podjęcia pracy w zawodzie programisty lub testera oprogramowania (lub innego zagadnienia wybranego przez klienta). Szkolenia z testowania kończą się podejściem do egzaminu certyfikującego ISTQB.

4.

W TRAKCIE SZKOLEŃ OBSERWUJEMY POTENCJAŁ I MOTYWACJĘ DO PRACY POSZCZEGÓLNYCH KANDYDATÓW
Nasi tutorzy obserwują kandydatów rozpoznając ich możliwości i specyficzne potrzeby. Zgromadzone informacje pozwalają zatrudnić tę osobę, która najlepiej poradzi sobie z zadaniami w miejscu pracy i możliwe będzie jej funkcjonowanie w neuroróżnorodnym zespole.

5.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA DLA OSÓB, KTÓRE BĘDĄ PRACOWAĆ Z ZATRUDNIONĄ OSOBĄ W SPEKTRUM AUTYZMU
Żeby w pełni wykorzystać szanse rozwoju jakie niesie ze sobą neuroróżnorodność w miejscu pracy, potrzebna jest odpowiednia wiedza. W czasie szkolenia pracowników przekazujemy niezbędne informacje na temat autyzmu i zespołu Aspergera. Dzięki temu cały zespół, który będzie pracował z osobą w spektrum, będzie do tego dobrze przygotowany.

6.

OFERUJEMY 12 TYGODNI WSPARCIA PO ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA W SPEKTRUM AUTYZMU.
Początek współpracy niesie ze sobą nowe wyzwania. Dzięki tutoringowi wspieramy autystycznego pracownika w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Zapewniamy też pomoc osobom, które z nim współpracują. Wyjaśniamy wszystkie wątpliwości i pokazujemy, jak unikać problemów
w komunikacji.

Wydłużony proces rekrutacji pracownika
w spektrum autyzmu pomaga rozpoznać potencjał
kandydatów

Opracowana przez nas metoda zatrudniania osób w spektrum autyzmu polega na wydłużonym procesie rekrutacyjnym. Organizujemy go w formie projektu szkoleniowego. Przygotowujemy do rekrutacji zarówno kandydatów do pracy jak i aktualnych pracowników i managerów. W ten sposób obie strony procesu zyskują odpowiednią wiedzę i niezbędne informacje.

Cały projekt odbywa się pod ścisłym nadzorem Fundacji asperIT. Fundacja od 2015 roku zajmuje się aktywizacją zawodową osób w spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, które przy odpowiednim wsparciu mogą podjąć pracę w neuroróżnorodnych zespołach. Dzięki projektowi rekrutacyjnemu osoby w spektrum autyzmu zostały zatrudnione m.in. do działu planowania w Procter&Gamble i działu cyberbezpieczeństwa w międzynarodowej firmie konsultacyjnej. Pozostali kandydaci dostali szansę na pracę w naszym zespole testerskim i zespołach naszych klientów.

POZNAJ FUNDACJĘ

Dlaczego warto zatrudnić osobę w spektrum autyzm
z projektu rekrutacyjnego asperIT?

Większość pracodawców nie posiada odpowiedniej wiedzy, by samodzielnie zatrudnić osobę ze spektrum autyzmu. Wsparcie ze strony osób doświadczonych we współpracy z osobami neuronietypowymi pozwala znaleźć na rynku pracy nowych, utalentowanych pracowników.

Dzięki projektowi rekrutacyjnemu do zatrudnienia pracownika
w spektrum autyzmu:

Poznasz możliwości kandydata zanim podejmiesz decyzję o jego zatrudnieniu.

Otrzymasz listę dostosowań i oczekiwań wynikających z ograniczeń kandydata związanych z autyzmem niezbędnych do wdrożenia w miejscu pracy dla konkretnego kandydata.

Sprawdzisz, jak radzi sobie z zadaniami, które będzie wykonywał na co dzień.

Zatrudnisz osobę, która dzięki szkoleniom społecznym będzie lepiej przygotowana do współpracy z zespołem.

Wybierzesz osobę, która rzeczywiście będzie miała kompetencje najlepiej pasujące do stanowiska.

Zyskasz zaangażowanego pracownika. Pozytywne doświadczenie związane z rekrutacją buduje zaangażowanie i motywację do pracy.

Zyskasz przewagę konkurencyjną dzięki nowym wartościom wniesionym do firmy przez osobę w spektrum autyzmu.

Poszerzysz wiedzę swoich pracowników na temat autyzmu i zespołu Aspergera.

Pomagamy w rekrutacji osób w spektrum autyzmu również poza projektem

Rekrutacja wspomagana

Pomożemy Ci zatrudnić pracownika w spektrum autyzmu z naszej bazy kandydatów. Będzie to osoba posiadająca niezbędne kompetencje i umiejętności do pracy w branży IT, ponieważ ukończyła projekty szkoleniowe organizowane przez Fundację asperIT. Nasi tutorzy mają wiedzę o oczekiwaniach, potrzebach i dostosowaniach jakie należy wdrożyć w miejscu pracy. Rekrutacja wspomagana jest dobrą opcją dla pracodawców, którym zależy na szybkim zatrudnieniu pracownika lub zakres jego zadań pokrywa się z prowadzonymi przez Fundację asperIT szkoleniami technicznymi.

Asysta w rekrutacji

Oferujemy wsparcie w prowadzonej przez Ciebie rekrutacji, do której zgłosiła się osoba w spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera. Pomożemy Twojemu zespołowi przejść wspólnie przez ocenę jej kompetencji oraz wskażemy niezbędne dostosowania, które należy wdrożyć.

Rekrutacja osób w spektrum autyzmu to forma wyrażania
społecznej odpowiedzialności biznesu

Osoby w spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) często doświadczają dyskryminacji w życiu zawodowym i społecznym. Wynika ona z braku wiedzy i niezrozumienia ich zachowań. Z tego powodu pracodawcy boją się zatrudnić osobę w spektrum autyzmu.

Udział w projekcie rekrutacyjnym buduje wizerunek Twojej firmy jako pracodawcy odpowiedzialnego społecznie. Tworzysz w swojej firmie neuroróżnorodne środowisko pracy i zwiększasz możliwości swoich zespołów.

Chcesz zatrudnić osobę w spektrum autyzmu?

Chcesz zatrudnić osobę w spektrum autyzmu?

Zatrudnienie pracownika ze spektrum autyzmu to szansa na innowacyjność
w miejscu pracy.

POROZMAWIAJMY