Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Kultura organizacji

Tworząc naszą organizację od początku kierowaliśmy się, zarówno wtedy jak i teraz, ważnymi dla nas zasadami. Staramy się ich przestrzegać i rzeczywiście zwracać na to uwagę, tak aby poniższe zapisy były odzwierciedleniem rzeczywistości, którą tworzymy.

Niezwykle istotne dla nas jest również, aby nowi współpracownicy, podwykonawcy, beneficjenci, partnerzy, klienci oraz inni interesariusze szanowali je i mieli na uwadze w kontekście pracy i komunikacji z nami.

Poniżej przedstawiamy w punktach kwestie związane z kulturą naszej organizacji.

Metodyka pracy – stosujemy zwinne metody zarządzania. Ciągle staramy się usprawniać nasz proces, tak aby każda kolejna iteracja przynosiła nam jeszcze lepsze rezultaty. Zwracamy dużą uwagę na procesy i procedury, tak aby ich stosowanie dawało nam możliwość automatyzowania jak największej liczby żmudnych zadań. Dzięki temu poświęcamy jeszcze więcej energii na kreatywne i efektywne działania.

Narzędzia pracy – wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania IT do wspierania naszej codziennej pracy. Każdy członek zespołu może zaproponować zmianę narzędzi czy też sposobu ich działania i zastosowania. Jednak ostatecznie przyjęte i zaakceptowane przez wszystkich zasady pracy są stosowane przez każdego z nas.

Dresscode – ubiór jest sprawą indywidualnego każdego z nas w przypadku pracy codziennej. Jeżeli jednak planowane jest spotkanie (on-line, off-line, w biurze, poza biurem itp.) to ubiór obowiązuje zgodnie z ustaleniami organizatora (np. garnitur, koszulka bez kontrowersyjnego przekazu itp.). Organizator danego wydarzenia informuje pozostałych czy obowiązuje dany ubiór.

Nie ma rzeczy oczywistych – jako członkowie organizacji pamiętamy i mamy na uwadze, że zajmując się tematem autyzmu każdego dnia nasz poziom wiedzy w tym zakresie jest na innym poziomie niż ludzi, dla których nie jest to codzienność. Dlatego pamiętamy, aby nasze wypowiedzi o działalności organizacji oraz o osobach autystycznych budować w sposób zrozumiały dla każdego.

Nie przeklinamy, nie obrażamy innych – szanując wrażliwość i preferencje językowe oraz kulturalne każdego z członków zespołu na naszych spotkaniach wewnętrznych oraz – tym bardziej – z osobami spoza naszej organizacji nie używamy w naszych wypowiedziach przekleństw oraz zwrotów, które mogą być obraźliwe czy też powodujące zażenowanie dla innych osób biorących udział w spotkaniu. Również w żartach, w sytuacjach formalnych i nieformalnych, staramy się aby innym osobom nie było przykro.

Szczegóły są ważne – w naszej działalności nasz profesjonalizm wyrażamy między innymi poprzez zwracanie uwagi na szczegóły. Dotyczy się to zarówno pracy z naszymi beneficjentami, współpracownikami (także osobami ze spektrum autyzmu) oraz ma to istotne znaczenie w kontekście pracy projektowej (np. realizacja edycji szkoleń, przygotowanie oferty, raport dla klienta itp.).

Nie rozmawiamy o światopoglądach i polityce – szanujemy wzajemnie nasze poglądy, wyznania, preferencje seksualne oraz polityczne. Nasza organizacja ostatecznie zajmuje się jednak wspieraniem osób z autyzmem i to jest nasz jedyny cel. Właśnie to chcemy robić najlepiej jak potrafimy. Dlatego jakiekolwiek inne kwestie, które być może mogłyby nas poróżnić, nie mogą mieć żadnego wpływu na sprawność i efektywność naszych działań. Z tego względu nie dyskutujemy na te tematy podczas naszych spotkań (zarówno tych projektowych jak i wszelkich innych), nie zachęcamy do dyskusji na tego typu tematy na naszych komunikatorach firmowych oraz powstrzymujemy się od jakiejkolwiek działalności tego typu w naszej pracy.

Mówimy o autyzmie odpowiedzialnie – nasza organizacja zajmuje się tylko wąskim aspektem związanym ze spektrum autyzmu. Naszym celem jest wspieranie osób neuronietypowych wykazujących duże kompetencje związane z IT. Mamy jednak na uwadze fakt, że jest wiele osób, które są tzw. “niskofunkcjonujące” i nigdy nie będziemy mogli im pomóc poprzez naszą działalność, gdyż nie jest to w naszej misji i strategii. Pamiętamy jednak o tych osobach oraz organizacjach. Dlatego jeżeli tylko to możliwe to wykorzystujemy nasz potencjał i efektywność do zwracania uwagi innym ludziom na ten problem i budujemy ich świadomość także w tym kierunku, pomimo iż nie jest to nasza podstawowa działalność i cel.

Ważny jest dla nas rozwój osobisty oraz wzajemna inspiracja – chcemy, aby dla każdego czas spędzony w naszej organizacji był okresem silnego rozwoju. Nie tylko naszej organizacji, lecz także nas samych. Chcemy się uczyć, poszerzać nasze horyzonty, zdobywać nową wiedzę i doświadczenie. Zawsze chcemy być otwarci na nowe rzeczy i pomysły. Czerpiemy od siebie wzajemnie i na miarę naszych możliwości jako organizacja wspieramy rozwój osobisty każdego z nas.

Stawiamy zespół ponad własne ego – szanujemy swoje indywidualne cele i ambicje, zarówno zawodowe jak i prywatne. Wspieramy się wzajemnie w ich definiowaniu i osiąganiu. W czasie pracy na rzecz tego podmiotu zawsze jednak stawiamy wyżej cele organizacji ponad własne dążenia. Budujemy podmiot, który niezależnie od składu osobowego, teraz oraz w przyszłości, będzie działał sprawnie i nie będzie zależny w jakimkolwiek obszarze od indywidualnych kompetencji czy też wiedzy kogokolwiek z nas. Tylko w ten sposób mamy szansę zbudować organizację, która przetrwa nawet najdłuższą próbę czasu i poradzi sobie z każdym wyzwaniem. A każdy z nas, niezależnie od tego, gdzie będzie, może odczuwać dumę z tego, że brał w tym wszystkim udział i jest widoczny w tym wszystkim jego wkład.

#ASpirujemy do zmieniania rzeczywistości – chcemy mieć wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas. Wiemy, iż indywidualnie nie jesteśmy w stanie zmienić wszystkiego, co byśmy chcieli. Wiemy, iż nasze indywidualne poglądy, opinie, oceny nie pozwoliłyby nam nawet wszystko zmienić tak jak pragniemy, gdyż różnimy się jako indywidualne jednostki i pewne rzeczy widzimy inaczej. Jesteśmy jednak pewni co nas łączy i umiemy w obszarze autyzmu osiągać ogromny efekt synergii, pozwalający nam zmieniać nasze najbliższe otoczenie, nasz kraj, a w przyszłości także nasz kontynent i Świat. Aspirujemy do tego każdego dnia poprzez naszą ciężką i efektywną pracę.

Praca zdalna – w naszej pracy liczy się zaangażowanie i efektywność, a nie fakt czy ktoś jest fizycznie w biurze. Czujemy się dobrze razem w biurze jak i pracując zdalnie. Łączymy te dwa tryby, dając sobie swobodne prawo wyboru. Równocześnie pamiętamy o tym, że jeżeli nasza obecność w biurze jest niezbędna lub pozwala najefektywniej zrealizować dane zadanie to wówczas podejmujemy jedynie słuszny wybór i niezależnie od innych kwestii przychodzimy do biura.

Nie ma głupich pytań – każdy członek zespołu w każdej chwili może zapytać pozostałe osoby o wszystko, co jest związane z naszą działalnością. Ze względu na rolę w organizacji wiedza różnych osób może być na innym poziomie. Jest to dla nas jasne i zrozumiałe, dlatego tłumaczymy a nie wyśmiewamy i nie piętnujemy.

Niepowodzenia są wynikiem niedoskonałości naszej organizacji a nie ludzi – każde nasze potknięcie, błąd czy też porażka to powód do tego, aby zastanowić się jak możemy usprawnić naszą organizację, aby w przyszłości nie miało to ponownie miejsca. Jako członkowie zespołu nie obwiniamy się wzajemnie, a także – tym bardziej – nie szukamy jednego winowajcy wśród nas. Zaistniała sytuacja ma być argumentem za tym, aby usprawnić naszą działalność w danym obszarze poprzez zmianę w zarządzaniu, procesie, procedurze lub wszelkim innym aspekcie.

Dbamy o środowisko – szanujemy siebię, jak również Planetę. W codziennej działalności staramy się mieć na uwadze jej dobro i rozważnie dysponujemy zasobami. Oszczędzamy wodę, segregujemy odpady. W biurze korzystamy ze sprzętów enegrooszczednych. Wykorzystujemy ponownie niewpełni zadrukowane kartki papieru, staramy się resetować (a nie wymieniać) jeszcze działające tonery do drukarek. Pracujemy zdalnie, gdy nie ma potrzeby zużywania paliw na dojazd do biura. Bazę wiedzy tworzymy głównie w postaci cyfrowej.

Szanujemy naszych klientów i ich punkt widzenia oraz działania – to nieprawda, że klient musi zawsze mieć rację (szczególnie w kontekście pracy z osobami ze spektrum autyzmu). Ale to jest właśnie nasza rola, aby klienta edukować i wskazywać mu właściwe rozwiązania. Bardzo często właśnie to jest przedmiotem zlecenia, a klient ma prawo nie wiedzieć. Niezależnie jednak od podpisanych umów (bądź nie) o tajemnicy przedsiębiorstwa, stylu i sposobie działania to te kwestie są dla nas poufne i bez zbędnej potrzeby nie odnosimy się do tego, nie komentujemy i nie dyskutujemy, zarówno wewnątrz zespołu jak i – tym bardziej – poza naszą organizacją, zarówno w trakcie realizacji zlecenia jak i w jakimkolwiek innym czasie.

Pomagamy innym poprzez myślenie biznesowe i sprzedażowe – poza aspektem społecznym i chęcią pomocy osobom neuronietypowym zawsze mamy na uwadze efektywność finansową naszej działalności. Ponieważ jedynie przez równe traktowanie naszych beneficjentów, możemy zwiększyć świadomość społeczeństwa w temacie przewag konkurencyjnych osób ze spektrum autyzmu. Jeżeli jasno definiujemy cele biznesowe oraz sprawnie sprzedajemy nasze usługi to tworzymy organizację, która ma szansę godnie wynagradzać za ciężką pracę wszystkich naszych współpracowników, a także budować długoterminowo pozycję naszego podmiotu jako jednostki niezależnej od państwowych czy też europejskich grantów.

Najważniejsi są ludzie – podejście biznesowe, sprzedażowe, a także odpowiednie zarządzanie oraz ponadprzeciętna skuteczność i efektywność to cechy charakterystyczne naszej organizacji. Są dla nas bardzo ważne i każdego dnia staramy się je podnieść na jeszcze wyższy poziom. Jednak zawsze i tak ponad tym wszystkim ma być człowiek – zarówno każdy członek naszego zespołu, nasi neuronietypowi współpracownicy, beneficjenci, ich rodzice oraz opiekunowie, a także każda inna osoba, z którą jako asperIT mamy lub będziemy mieli styczność. Chcemy zawsze o tym pamiętać, a wpisanie tego w naszą kulturę organizacji ma nam za każdym razem o tym przypominać.

Dbamy o relacje i budujemy nowe – na podstawie naszych doświadczeń wiemy, że ważna jest nie tylko ciężka praca, lecz także rozmawianie z ludźmi, poznawanie nowych osób i spotykanie się z nimi. Ma to znaczenie zarówno w kontekście krzewienia misji Fundacji, działań sprzedażowych, tworzenia strategii biznesowych, a także ze względu na budowanie naszej marki i świadomości dotyczącej autyzmu. Dlatego, jeżeli to tylko możliwe i jest do tego okazja, staramy się spotykać z ludźmi (off-line), rozmawiać (nie pisać), prowadzić dialog i nawiązywać znajomości. Działania te są tak samo ważne i istotne jak ciężka i wytężona praca „przy komputerze”.

Nie jeździmy sztućcami po talerzach – ponieważ może to przeszkadzać innym, a poza tym niszczy naczynia. Szanujemy, że każdy jest inny i staramy się zwracać uwagę na szczegóły, które sprawiają, że wszystkim nam się przyjemnie pracuje.