Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Neuroróżnorodność w miejscu pracy: zalety dla pracodawcy

Czym jest neuroróżnorodność w miejscu pracy i jakie korzyści może czerpać pracodawca zatrudniający neuroróżnorodny zespół? Sam termin został zaproponowany przez socjologów, którzy w ten sposób chcieli podkreślić, jak bardzo nasze mózgi różnią się od siebie. W ten sposób badacze chcieli odejść od negatywnego nacechowania osób ze spektrum autyzmu. To słowo podkreśla cechy autystycznego umysłu, odróżniające go od umysłu neurotypowego. Umysł neuronietypowy nie jest przecież gorszy, po prostu działa w inny sposób: w inny sposób skupia uwagę czy uczy się, ma odmienne podejście do empatii i kontaktów interpersonalnych. Z punktu widzenia pracodawców sektora IT, te wszystkie cechy mogą być pożądane. Zespół neuroróżnorodny pracuje dokładniej i bardziej skrupulatnie, co jest niezwykle ważne na przykład przy testowaniu oprogramowania.

Neuroróżnorodność a jakość pracy

Osoby w spektrum autyzmu mogą cechować się przede wszystkim większą skrupulatnością i dużą dokładnością wykonywania pracy. Wynika to z ponadprzeciętnego rozwinięcia niektórych cech, takich jak pamięć wzrokowa czy zdolność do zapamiętywania faktów. Neuronietypowy pracownik zapewnia zespołowi inne spojrzenie na projekt. Wiele osób w spektrum autyzmu ma umiejętność skupienia uwagi na drobnych szczegółach, które mają wpływ na cały projekt. Typowy pracownik w pierwszej kolejności skupi się na szerszej perspektywie, przez co może przeoczyć pewne szczegóły, które mogą wydawać się nieistotne na etapie planowania, a mogą mieć wpływ na cały projekt. Dlatego właśnie neuroróżnorodność w miejscu pracy jest bardzo ważna – zespół stworzony z pracowników, którzy potrafią skupić się jednakowo na szerokiej perspektywie, oraz z takich, którzy potrafią przeanalizować szczegółowe zagadnienia, będzie pracował wydajniej. Dzięki neuroróżnorodności trudne projekty stają się prostsze!

Jak stworzyć stanowisko dla osoby autystycznej?

Osoby autystyczne mogą intensywniej przetwarzać bodźce sensoryczne, żeby więc skorzystać z pełni potencjału takiego pracownika, warto mu zapewnić dobre warunki pracy. Przede wszystkim sprawdzając indywidualne potrzeby danego pracownika i w razie konieczności izolując jego stanowisko pracy od wszelkiego hałasu i bodźców drażniących, który może w większym niż u typowego pracownika stopniu, rozpraszać. Dla niektórych pracowników neuronietypowych wyzwanie mogą stanowić kontakty interpersonalne. Może to utrudniać pracownikowi tak z pozoru prozaiczne czynności jak dojazd do pracy komunikacją miejską.

Praca w zespole neuroróżnorodnym, a więc skupiającym osoby neurotypowe i neuronietypowe, wymaga odpowiedniego przygotowania pracowników i kadry zarządzającej, a także wewnętrznych procesów w firmie. Takie przygotowanie wymaga obecności tutora, który ma doświadczenie w pracy z osobami autystycznymi i rozumie specyfikę pracy w branży IT. Każda z wprowadzanych zmian na rzecz neuroróżnorodnego środowiska pracy wpływa pozytywnie na cały zespół, a zmiany te można zacząć od zwiększenia świadomości zespołu.

Otwórz się na neuroróżnorodność!

Obecny rynek pracy jest bardziej otwarty, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Pracodawcy dostrzegają zalety zatrudniania pracowników o odmiennych predyspozycjach, a dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu i pracą z wykwalifikowanym terapeutą, coraz więcej firm potrafi w pełni wykorzystać ogromny potencjał osób autystycznych. Twoja organizacja również może skorzystać z niezwykłych predyspozycji osób ze spektrum autyzmu. Postaw na neuroróżnorodność w miejscu pracy: skontaktuj się z nami i dowiedz się, jakie korzyści osiągnie Twoja organizacja.