Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Polityka zwrotów

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Informacje o zwrocie należy wysłać na adres email: szkolenia@asperit.com

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy.

W przypadku anulowania rezerwacji miejsca na szkoleniu, nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem, asperIT.com Sp. z o.o zwróci wpłaconą kwotę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych.

W przypadku rezygnacji z szkolenia na 6 lub mniej dni oraz w przypadku braku uczestnictwa Zamawiającego asperIT.com Sp. z o.o nie zwróci kwoty zapłaconej przez Zamawiającego.

Informacja o rezygnacji z szkolenia musi być przedstawiona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być przesłana jako skan na adres mailowy szkolenia@asperit.com.

Spółka asperIT.com Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za połączenie internetowe ani za fakt braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu związany z problemami technicznymi u Zamawiającego.