Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Niezbędna wiedza o spektrum autyzmu

– szkolenia dla firm

W Polsce żyje około pół miliona ludzi w spektrum autyzmu. Na co dzień zmagają się z niezrozumieniem, trudnościami wynikającymi z odmiennego działania ich mózgu oraz układu nerwowego i mają problem ze znalezieniem pracy. Tymczasem specyficzne kompetencje osób w spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera mogą być w wielu zawodach atutem! Aby stworzyć środowisko przyjazne osobom neuronietypowym*, potrzebna jest odpowiednia wiedza o autyzmie i strategiach postępowania z pracownikiem w spektrum autyzmu. Nie jest to trudne, ale wymaga otwartości na zmiany i gotowości do ich wdrażania.

*osoba neuronietypowa to w asperIT osoba w spektrum autyzmu

Jak zdobyć rzetelną wiedzę o autyzmie i zespole Aspergera?

Co musisz wiedzieć o autyzmie i neuroróżnorodności,
żeby stanowiła atut w Twojej firmie?

W asperIT jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy strategię budowania neuroróżnorodności w firmach i organizacjach.
To trzy poziomy zdobywania teoretycznej i praktycznej wiedzy, których wdrożenie jest niezbędne, żeby w pełni wykorzystywać możliwości różnorodnego zespołu:

Poziom I: Przekazanie najważniejszych informacji o autyzmie i charakterystyce osób w spektrum autyzmu niezbędnych dostosowaniach w miejscu pracy dla osób w spektrum autyzmu.

Poziom II: Przygotowanie pracowników do bezpośredniej współpracy z osobą w spektrum. Poznanie strategii komunikacji, rekrutacji, organizacji pracy i wsparcia.

Poziom III: Tworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do współpracy z konkretnym pracownikiem w spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera w Twojej firmie.

Przygotowana przez asperIT ścieżka edukacyjna obejmuje zagadnienia z poziomu pierwszego i drugiego. Realizowana jest w postaci dwóch intensywnych szkoleń online lub offline, które zostały opracowane przez naszych tutorów, pracujących na co dzień z osobami w spektrum autyzmu w neuroróżnorodnych zespołach. Masz pewność, że zdobędziesz rzetelną wiedzę od praktyków podaną w przystępny sposób.

    • Na szkoleniach nie obowiązuje limit osób.
    • Każde spotkanie online jest nagrywane, więc w dowolnym momencie możesz wrócić do przekazanych treści lub udostępnić je nowym pracownikom.

Poziom I
Szkolenie wprowadzające

Niezbędna wiedza

Zakres tematyczny szkolenia wprowadzającego

Co zawiera?

Obejmuje podstawowe zagadnienia związane ze specyfiką spektrum autyzmu:

 • wyjaśnia pojęcia związane z autyzmem,
 • przygotowuje do odpowiedzialnego mówienia o autyzmie,
 • pokazuje drogę diagnostyczną,
 • pozwala zrozumieć perspektywę osoby neuronietypowej i znaleźć wspólny grunt do owocnej współpracy,
 • wskazuje aktualną sytuację osób w spektrum autyzmu z punktu widzenia demografii, kultury, medycyny,
 • wyjaśnia różnice pomiędzy neuroróżnorodnością, a zaburzeniem,
 • podkreśla korzyści oraz ograniczenia związane z zatrudnieniem osób w spektrum autyzmu.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom niezależnie od zajmowanego stanowiska. Poszerza wiedzę, pozwala lepiej zrozumieć współpracowników oraz członków rodziny, którzy są osobami w spektrum autyzmu. Szkolenie może skłonić pracowników, którzy doświadczają trudności w codziennym życiu, do podjęcia diagnostyki w kierunku autyzmu. Uzyskanie diagnozy pozwali im lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby. Umożliwi też wprowadzenie dostosowań wspierających codzienne życie i pracę. Ma to wpływ zarówno na rozwój pracownika, jak i na jakość współpracy w zespole i rozwój całej firmy. Świadomość i zrozumienie są niezbędne do budowania silnych zespołów otwartych na każdego człowieka i wydobywanie jego potencjału.

Korzyści z osiągnięcia poziomu I

 • Zrozumiesz czym jest autyzm, jak jest różnorodny i powszechny.
 • Poznasz charakterystyczne cechy osób w spektrum.
 • Lepiej zrozumiesz potrzeby swoich neuroróżnorodnych współpracowników lub członów rodziny.
 • Dowiesz się jak właściwie reagować i wspierać osoby w spektrum.
 • Będziesz wiedzieć, jak zachować się w trudnych sytuacjach społecznych w kontakcie z osobą neuronietypową.
 • Poradzisz sobie w komunikacji z klientami, którzy mogą być w spektrum autyzmu.
 • Dowiesz się jak wygląda diagnostyka i co daje posiadanie oficjalnej diagnozy.

Poziom II
Szkolenie rozszerzające

Strategie postępowania

Zakres tematyczny szkolenia rozszerzającego

Co zawiera?

Szkolenie rozszerzające wiedzę z poziomu I, prezentujące wiedzę i praktyczne wskazówki postępowania z pracownikami i klientami w spektrum autyzmu. Pomaga zrozumieć:

 • w jaki sposób zarządzać neuroróżnorodnym zespołem na różnych szczeblach;
 • jak rekrutować i wspierać osoby w spektrum;
 • jak kierować pracą zespołu, żeby czerpać korzyści z neuroróżnorodności jej członków;
 • jakie strategie postępowania należy wdrożyć, aby zapobiegać problemom;
 • w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach trudnych;
 • jak wspierać rozwój pracowników w spektrum i pracę neuroróżnorodnych zespołów.

Na tym poziomie przekazywane są praktyczne rozwiązania, doświadczenia, przykładowe historie (case study), omawiane są strategie postępowania i dostosowania, jakie należy wdrożyć, żeby zaspokoić oczekiwania pracowników w spektrum autyzmu.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest osobom, które będą lub już pracują bezpośrednio z osobami w spektrum autyzmu (managerowie, HR, liderzy, buddies*, członkowie neuroróżnorodnego zespołu).

*buddies – osoba pracująca najczęściej w tym samym zespole, która wspiera nowego pracownika lub pracownika w spektrum w wyjaśnianiu wątpliwości i wspieraniu w zawodowych problemach.

Korzyści z osiągnięcia poziomu II

 • Lepiej zrozumiesz potrzeby pracowników dzięki uważnej analizie ich działań będziesz wyłapywać problemy na wczesnym etapie. Usprawni to wykonywane prace i zwiększy ich efektywność.
 • Będziesz wiedzieć, jak usprawnić procesy, komunikację i współpracę.
 • Zrozumiesz i nauczysz się korzystać ze szczerych informacji zwrotnych, których udzielają pracownicy w spektrum autyzmu.
 • Dowiesz się jak reagować i interweniować w sytuacjach trudnych.
 • Nauczysz się wspierać rozwój pracowników w spektrum autyzmu czy z zespołem Aspergera.
 • Zaczniesz zauważać miejsca i procesy do usprawnienia, które mogą znacząco poprawić pracę całego zespołu.
 • Na coraz trudniejszym rynku specjalistów masz szansę pozyskać utalentowane osoby, które wcześniej nie przechodziły klasycznego procesu rekrutacji.

Zespołem naszych tutorów dowodzi Jacek Śmigiel – autor metod szkoleniowych w ramach programu asperIT, trener pracy oraz terapeuta osób w spektrum autyzmu. Od 2005 roku prowadzi szkolenia z zakresu pomocy, diagnozy i terapii osób w spektrum.

Prowadzi tutoring dla pracowników w spektrum oraz dla współpracujących z nimi managererów. Towarzyszy osobom w spektrum i szkoli je w czasie projektów asperIT. Przepracował setki godzin na szukaniu rozwiązań łączących osoby w spektrum z neurotypowym środowiskiem pracy. Podkreśla wagę indywidualizacji rozwiązań do potrzeb człowieka.

Poznaj opinie uczestników naszych szkoleń

Poznaj opinie uczestników naszych szkoleń

Porozmawiaj z naszym doradcą na temat udziału
w szkoleniach dla Twoich pracowników

Porozmawiaj z naszym doradcą na temat udziału
w szkoleniach dla Twoich pracowników

POROZMAWIAJMY