Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Wdrażanie neuroróżnorodności
w miejscu pracy

Zyskaj przewagę nad swoją konkurencją. Zatrudnij osoby w spektrum autyzmu i uzyskaj efekt synergii w swoim zespole.

Szacuje się, że 1 na 100 osób usłyszy diagnozę autyzmu u siebie lub swojego dziecka.
Oznacza to, że możesz już posiadać w zespole osobę w spektrum.

Żeby dobrze zarządzać neuroróżnorodnym* zespołem potrzebujesz:
• zrozumieć, czym jest autyzm i jakie nowe wartości może wnieść do zespołu pracownik w spektrum autyzmu;
• poznać zasady dobrej komunikacji z osobami w spektrum autyzmu oraz sposoby dostosowania środowiska pracy do ich potrzeb i oczekiwań.

Wiele osób w spektrum autyzmu wykonuje swoją pracę skrupulatnie, dokładnie i metodycznie. Często mają świetną pamięć do liczb i zdolności analityczne. Przy odpowiednim wsparciu, uczciwym traktowaniu i zrozumieniu ze strony pracodawcy, osoby te są bardzo lojalnymi pracownikami Skupiają się na swoich zadaniach i dają z siebie wszystko, żeby wykonać je właściwie.

*neuroróżnorodność – różnorodność wynikająca z odmiennego rozwoju i funkcjonowania układu nerwowego m.in. u osób w spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera.

Co zyskują firmy, które zdecydują się na wdrażanie neuroróżnorodności i dostosowanie warunków pracy do potrzeb pracowników w spektrum autyzmu zyskują:

  • zaangażowanych pracowników specjalistów w dziedzinie swoich zainteresowań;
  • lepszą komunikację w zespole dzięki jednoznacznym informacjom, precyzyjnym procedurom i procesom;
  • poprawę skuteczności managerów, którzy uważniej przyglądają się pracy zespołu i zauważają miejsca do poprawy, zanim staną się problemem;
  • innowacyjne i niestandardowe podejście do rozwiązywania problemów;
  • wizerunek pracodawcy zaangażowanego społecznie i otwartego na potrzeby swoich pracowników;
  • chętnych do rozwoju pracowników, dzięki którym rozwija się cała firma.

Skuteczne wdrażanie neuroróżnorodności w firmie wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania pracowników. Warto skorzystać z doświadczenia osób, które na co dzień pracują z osobami w spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera).

W asperIT, jako pierwsi w Polsce opracowaliśmy
strategię, budowania neuroróżnorodności w firmach
i organizacjach

W asperIT, jako pierwsi w Polsce opracowaliśmy
strategię, budowania neuroróżnorodności w firmach
i organizacjach

Stworzony przez nas program obejmuje trzy poziomy zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych w pracy z pracownikiem w spektrum autyzmu.

Poziom I

To niezbędna wiedza o autyzmie, która pozwala poznać cechy i zachowania osób w spektrum. Pomoże zrozumieć, z czego wynika ich odmienne postępowanie, jakie konsekwencje niesie i czego oczekiwać od pracownika w spektrum.

Ten poziom buduje świadomość i oswaja z pojęciami dotyczącymi neuroróznorodności. Pozwala zrozumieć osoby neuronietypowe, poznać metody diagnozy i wsparcia. Bez tego poziomu nie jest możliwe zrozumienie zasad postępowania z pracownikami w spektrum autyzmu ani skuteczne zarządzanie neuroróżnorodnym zespołem. Poziom I rozpoczyna się szkoleniem wprowadzającym ze ścieżki edukacyjnej.

Poziom II

To nauka strategii postępowania z pracownikami w spektrum autyzmu. W jaki sposób się komunikować i przydzielać zadania? Jakie dostosowania wprowadzić, aby poprawić dostępność rekrutacji i stanowisk pracy dla osób w spektrum autyzmu? Wdrożenie tego poziomu przygotowuje pracowników do bezpośredniej współpracy z osobami neuronietypowymi.

Poziom II pogłębia wiedzę o autyzmie o szkolenie rozszerzające ze ścieżki edukacyjnej.

Wdrażanie neuroróżnorodności w firmie należy zacząć od podstaw teoretycznych. Wiedza ze szkoleń z poziomu I i II musi być utrwalona i przekazana wszystkim osobom współpracującym z pracownikiem w spektrum autyzmu. Jest to niezbędny krok do budowania neuroróżnorodnych zespołów, które potrafią się dobrze ze sobą komunikować.

Poziom III

To wypracowanie indywidualnych rozwiązań i dostosowań do konkretnego pracownika w spektrum autyzmu w jego środowisku pracy i zespole, do którego należy. Indywidualizacja pozwala uwzględnić unikalne predyspozycje i potrzeby pracownika, które mogą nie występować u wszystkich osób neuronietypowych. Działania z poziomu III zapewniają odpowiednie wsparcie pracownikowi w spektrum autyzmu. Jego przełożeni i współpracownicy mogą natomiast przeanalizować z trenerem problemy występujące w miejscu pracy.

Poziom III można wprowadzać już od ścieżki analitycznej, która ocenia aktualną sytuację w firmie, poprzez ścieżkę rekrutacyjną, aż do ścieżki konsultacyjnej.

Przygotowaliśmy kilka ścieżek wdrażania neuroróżnorodności, które możesz dopasować do potrzeb swojej firmy

Droga do neuroróżnorodności w każdej firmie może wyglądać inaczej. Jeżeli zatrudniasz już osoby w spektrum autyzmu, to będziesz potrzebował innej wiedzy niż pracodawca, który jeszcze tego nie robi. Dlatego program wdrażania neuroróżnorodności został podzielony na kilka ścieżek, które dopasowujemy do Twoich potrzeb. Nasz doradca zaproponuje tylko te z nich, które są niezbędne w Twojej firmie. Przejście wybranych ścieżek pomoże zainicjować lub rozbudować działania na rzecz tworzenia neuroróżnorodnych i silnych zespołów.

Ścieżki prowadzące do budowania neuroróżnorodności

Ścieżka edukacyjna zapewnia zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat spektrum autyzmu i zespołu Aspergera. Pozwala na przygotowanie strategii dostosowania miejsca pracy do neuronietypowego pracownika oraz sposobów postępowania w neuroróżnorodnych zespołach.

W ramach ścieżki analitycznej przeprowadzany jest audyt gotowości firmy do wdrożenia neuroróżnorodności w miejscu pracy. Połączony jest on z kampanią edukacyjną wśród pracowników, a jego efektem jest przygotowanie gotowych do wdrożenia rekomendacji.

Pracodawcom, którzy wdrożyli neuroróżnorodność w swojej firmie, oferujemy wsparcie w czasie rekrutowania pracowników w spektrum autyzmu. Proponujemy autorską metodę procesu zatrudniania i przygotowania neuronietypowych osób do podjęcia pracy w Twojej firmie. Dzięki wydłużeniu procesu rekrutacji będziesz mógł lepiej poznać kandydatów i ocenić ich umiejętności.

Konsultacje, coaching oraz tutoring pozwalają na indywidualne podejście do pracownika w spektrum autyzmu. Pomagają rozwiązać konkretne problemy i wypracować sposoby na radzenie sobie z nimi w przyszłości. Ścieżka dostępna dla pracodawców, którzy już zatrudniają w swojej firmie osoby neuronietypowe.

Będziesz współpracować z doświadczonymi trenerami

Program został opracowany w taki sposób, by pracodawca mógł przygotować plan dostosowania istniejących w firmie procesów do potrzeb osób w spektrum autyzmu. Dla nich to szansa na lepsze życie i rozwijanie swoich umiejętności, a dla firmy okazja do poznania całkiem nowego spojrzenia na własne usługi i produkty.

Tutor, trener pracy, mentor

Jacek Śmigiel

Szef działu tutorów, trener umiejętności społecznych i trener pracy. Terapeuta osób w spektrum autyzmu. Jest autorem metod szkoleniowych w ramach programu asperIT. Od 2005 roku prowadzi szkolenia z zakresu pomocy, diagnozy i terapii osób w spektrum. Jest mentorem i tutorem dla managerów w zakresie współpracy z osobami w spektrum oraz tutorem dla osób w spektrum. Wspiera w adaptacji osób w neuroróżnorodnych zespołach.

Ewa Druszcz

Psycholog, certyfikowana trenerka umiejętności społecznych. Od 2014 r. zajmuje się wsparciem, terapią i diagnozą psychologiczną – między innymi osób w spektrum autyzmu. Prowadzi zajęcia indywidualne, szkolenia i warsztaty oraz procesy grupowe. Korzysta z narzędzi wzmacniania sfery emocjonalnej i społecznej oraz wydobywanie indywidualnego potencjału i pracy z zasobami. Wspiera rekrutrów i liderów oraz działy HR w budowaniu i rozwoju różnorodnych zespołów.

Grzegorz Korzeniowski

Coach i doświadczony manager, który dzięki pracy w różnorodnych branżach, potrafi przyglądać się z szerszej perspektywy działaniom podejmowanym w zespołach. Budował od podstaw zespoły sprzedażowe, rekrutacyjne i wykonawcze. W ramach swojej pracy w asperIT towarzyszy pracownikom neurotypowym jak również pracownikom w spektrum autyzmu w ich osobistej oraz zawodowej ścieżce rozwoju.

Pomożemy Ci znaleźć właściwą drogę do neuroróżnorodności w Twojej firmie

Porozmawiaj z nami, by sprawdzić, które ścieżki będą dla Ciebie najlepsze

Pomożemy Ci znaleźć właściwą drogę do neuroróżnorodności w Twojej firmie

Porozmawiaj z nami, by sprawdzić, które ścieżki będą dla Ciebie najlepsze

POROZMAWIAJMY