Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Konsultacje, tutoring i coaching dla neuroróżnorodnych zespołów

Temat zarządzania neuronietypowymi pracownikami jest stosunkowo nowy. Dlatego trudno wymagać od liderów i managerów by rozumieli każdą sytuację, do której może dojść podczas współpracy z pracownikiem w spektrum autyzmu. Nie zawsze sprawdzają się metody zarządzania, które są efektywne w typowym zespole. W asperIT wiemy, że do dobrego kierowania pracownikami w spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera potrzeba wiedzy, właściwego podejścia i zrozumienia nietypowych potrzeb.

Jak mądrze wspierać rozwój neuronietypowego zespołu?

Firmom, które zatrudniają neuronietypowych pracowników, oferujemy tutoring, konsultacje i coaching dla pracowników w spektrum i bezpośrednich współpracowników. Jest to jedna ze ścieżek opracowanej przez nas Strategii skutecznego budowania neuroróżnorodności w firmach. Dostępna jest zarówno dla tych, którzy skorzystali wcześniej z naszych usług (ścieżki edukacyjnej, ścieżki analitycznej lub ścieżki rekrutacyjnej), jak i tych, którzy wiedzę o autyzmie i sposobach postępowania z pracownikami neuronietypowymi zdobywali samodzielnie.

Nasi tutorzy już kilkanaście lat pracują z osobami w spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera. Warto skorzystać z ich doświadczenia. Przyjrzą się aktualnej sytuacji w firmie i pomogą pracownikom rozwiązać bieżące problemy. Zapewnią też wsparcie i interwencję w kryzysowych momentach oraz naprowadzą na właściwy kierunek rozwoju zawodowego w organizacji.

Nasz doradca pomoże Ci wybrać właściwą formę wsparcia i konsultacji

Co musisz wiedzieć o autyzmie i neuroróżnorodności,
żeby stanowiła atut w Twojej firmie?

W asperIT jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy strategię budowania neuroróżnorodności w firmach i organizacjach.
To trzy poziomy zdobywania teoretycznej i praktycznej wiedzy, których wdrożenie jest niezbędne, żeby w pełni wykorzystywać możliwości różnorodnego zespołu:

Poziom I: Przekazanie najważniejszych informacji o autyzmie i charakterystyce osób w spektrum autyzmu niezbędnych dostosowaniach w miejscu pracy dla osób w spektrum autyzmu.

Poziom II: Przygotowanie pracowników do bezpośredniej współpracy z osobą w spektrum. Poznanie strategii komunikacji, rekrutacji, organizacji pracy i wsparcia.

Poziom III: Tworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do współpracy z konkretnym pracownikiem w spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera w Twojej firmie.

W asperIT wspieramy firmy na trzy sposoby poprzez:

Konsultacje specjalisty dla pracownika
w spektrum autyzmu

Doradztwo, mediacje i tutoring dla osób w spektrum autyzmu mają na celu znalezienie nowych rozwiązań w trudnych sytuacjach zawodowych. To nauka zgłaszania i rozwiązywania problemów zanim przerodzą się w kryzys w zespole.

Coaching dla osób w spektrum autyzmu

Coaching jest procesem pracy nad sobą i nad sposobem radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami. Umożliwia osobom w spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera budowanie pożądanych nawyków. Pozwala im zrozumieć swoją rolę w firmie, ułatwia codzienne funkcjonowanie i pozwala wspomóc ich rozwój zawodowy i osobisty.

Konsultacje dla współpracowników osób w spektrum autyzmu

Konsultacje stanowią wsparcie w komunikacji z konkretną, neuronietypową osobą w firmie. Pomagają zrozumieć jej sytuację i ułatwiają organizację pracy zespołu. Dzięki konsultacjom współpracownicy osób w spektrum autyzmu uczą się dostrzegać zbliżające się trudności i zapobiegać kryzysom.

Konsultacje i tutoring mogą odbywać się jednorazowo lub w abonamencie godzin do wykorzystania w dogodnym momencie. Tutoring i coaching może stanowić benefit pracowniczy, dzięki któremu pracownik otrzymuje wsparcie i rozwija swoje kompetencje. Pracodawca zyskuje poprzez to lojalnego pracownika, który wykorzystując w pełni swoje zdolności buduje siłę firmy.

Poznaj naszych specjalistów

Jacek Śmigiel
Szef działu tutorów, trener umiejętności społecznych i trener pracy. Terapeuta osób w spektrum autyzmu. Jest autorem metod szkoleniowych w ramach programu asperIT. Od 2005 roku prowadzi szkolenia z zakresu pomocy, diagnozy i terapii osób w spektrum. Jest mentorem i tutorem dla managerów w zakresie współpracy z osobami w spektrum oraz tutorem dla osób w spektrum. Wspiera w adaptacji osób w neuroróżnorodnych zespołach.

Ewa Druszcz
Psycholog, certyfikowana trenerka umiejętności społecznych. Od 2014 r. zajmuje się wsparciem, terapią i diagnozą psychologiczną – między innymi osób w spektrum autyzmu. Prowadzi zajęcia indywidualne, szkolenia i warsztaty oraz procesy grupowe. Korzysta z narzędzi wzmacniania sfery emocjonalnej i społecznej oraz wydobywanie indywidualnego potencjału i pracy z zasobami. Wspiera rekrutrów i liderów oraz działy HR w budowaniu i rozwoju różnorodnych zespołów.

Grzegorz Korzeniowski
Coach i doświadczony manager, który dzięki pracy w różnorodnych branżach, potrafi przyglądać się z szerszej perspektywy działaniom podejmowanym w zespołach. Budował od podstaw zespoły sprzedażowe, rekrutacyjne i wykonawcze. W ramach swojej pracy w asperIT towarzyszy pracownikom neurotypowym jak również pracownikom w spektrum autyzmu w ich osobistej oraz zawodowej ścieżce rozwoju.

Masz nietypowy problem?

Masz nietypowy problem?

Chcesz uzyskać wsparcie specjalisty w zakresie współpracy z osobą w spektrum autyzmu, a nie znajdujesz odpowiedzi w powyższych rozwiązaniach?

POROZMAWIAJMY