Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

 

Współpraca asperIT i 10Clouds była dla naszej organizacji przyczynkiem do zastanowienia się nad tym, jak realnie tworzyć neuroróżnorodność i tworzyć wspólny grunt pod współpracę.

Zespół to zmieniający się organizm, który wymaga regularnych badań

Zarządzając różnorodną grupą ludzi i firmą, która odnosi sukcesy można dojść do wniosku, że jest się już specjalistą w dziedzinie tworzenia zgranych zespołów. Rzecz jednak w tym, żeby przyglądać się tym zespołom i procesom regularnie, aby zauważać na bieżąco rzeczywiste potrzeby w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Pracownicy, zwłaszcza młodszego pokolenia, dodatkowo motywują do tego, aby regularnie sprawdzać, czy na pokładzie wszystko jest okej i czy uwzględniane są różnorodne potrzeby i oczekiwania pracownika. W nowoczesnym świecie wszystkim pracodawcom powinno zależeć, aby budować zgrane, trwałe zespoły w których pracownik będzie po prostu dobrze się czuł. W asperIT dzięki takiej właśnie przyjaznej atmosferze, jesteśmy w stanie zapewniać szeroko pojętą jakość w świadczonych usługach – bo jeśli nasz pracownik jest zadowolony z tego jak działa firma, to klient również będzie. 

Sytuacja w firmie może być jednak bardziej skomplikowana, niż się początkowo wydaje. Trudno jest nam czasami zrozumieć potrzeby innych ludzi i dobrze je zaspokoić. Jest to jeszcze trudniejsze, kiedy nasz pracownik może postrzegać otaczający go świat w zupełnie inny sposób niż robimy to sami. Potrzeby takiej osoby mogą być dla większości kompletnie nieintuicyjne i trudne do dostrzeżenia. A przecież są równie ważne! W taki nieintuicyjny dla większości sposób funkcjonuje duża część osób w spektrum autyzmu. W asperIT postanowiliśmy wspierać wszystkie firmy, w których na co dzień nie pracują eksperci zajmujący się autyzmem, bo wierzymy, że wiedza i świadomość powinna być dostępna dla każdego. Celem jest bowiem usłyszenie i zobaczenie potrzeb drugiego człowieka, naszego pracownika, dla którego środowisko pracy powinno być przyjazne i dostępne. 

Nasza współpraca z 10Clouds

Kiedy zaczęliśmy rozmowy na temat współpracy z 10Clouds, widzieliśmy w nich firmę, która ma jasno postawione cele i strategię ukierunkowaną na osiągnięcia właśnie tej przyjazności i stworzenie miejsca, które wspiera pracownika i umożliwia pracę w zgodzie ze swoimi potrzebami. To pozwala pracownikom korzystać w pełni z posiadanych kompetencji. Podjęliśmy decyzję o współpracy przy sprawdzeniu firmy 10Clouds pod kątem dostosowania warunków dla osób w spektrum autyzmu i gotowości na ich zatrudnianie. Była to dla nas świetna współpraca, bo liderzy 10Clouds, otwarci na naszą ekspercką wiedzę, udowodnili swoją gotowość do zmian i wykazali otwartość i inicjatywę. Rozwiązania i procesy, które stosuje firma okazały się w ogromnej większości dobrymi dla osób w spektrum, a nasze sugestie były wdrażane niemal natychmiast, jeszcze przed zakończeniem naszych badań i sformułowaniem ostatecznych rekomendacji.  

10Clouds jest firmą dobrze przygotowaną do wspierania osób neuroróżnorodnych i gdybym miał powiedzieć, co było tutaj czynnikiem sukcesu, to wydaje mi się, że humano-centryczne podejście do pracownika. Budowanie społeczności, przejrzysta komunikacja, systemy ewaluacji i spotkań managerów z pracownikami, to świetna podstawa i dzięki kształtowaniu takich postaw każda firma ma większe szanse na stanie się dobrym miejscem pracy – zarówno dla osób neurotypowych jak i neuroróżnorodnych. Wszyscy lubimy happy endy i dlatego cieszę się, że współpraca asperIT i 10Clouds rozpoczęła się od zbudowania świadomości na temat autyzmu w firmie, która jest gotowa na rozumienie potrzeb całego spektrum swoich pracowników. 

Tomasz Jasiński 
Prezes Fundacji asperIT 

 

Błażej Knapik

Koordynator projektu asperIT