Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Efektem naszej wieloletniej ciężkiej pracy są przeszkolone osoby z Zespołem Aspergera, którym daliśmy szeroką wiedzę z zakresu testowania aplikacji (internetowych jak i mobilnych), lecz również umiejętności miękkie, tak bardzo potrzebne im do pracy w branży IT. Dzięki pracy wielu ludzi pokazujemy, że Zespół Aspergera czy też w ogóle autyzm nie musi być wyrocznią dla osób, które chcą pracować i wykonywać manualne testy oprogramowania, zajmować się testowaniem oprogramowania czy też – w ogóle szerzej – pracować w branży IT.

Z czasem doszliśmy także do wniosku, że szkolenia na stanowisko „tester oprogramowania” to nie koniec naszych ambicji. Dlatego jako Fundacja zaczęliśmy zatrudniać naszych beneficjentów i wykonywać usługę, którą nazywamy „testowanie jako usługa”, czyli TaaS (tzw. Testing as a Service). W chwili obecnej pracuje u nas wiele osób, gdzie wszyscy są beneficjentami naszych szkoleń. Mamy potencjał do powiększenia tego zespołu o kolejnych testerów. Nasi pracownicy są w stanie dla firm wykonywać między innymi następujące usługi:

  • testy systemowe – całościowe sprawdzenie zgodności zintegrowanego już systemu z ustalonymi w poprzednich częściach wymaganiami,
  • testy akceptacyjne – uzyskanie formalnego potwierdzenia wykonania oprogramowania odpowiedniej jakości,
  • testy integracyjne – ocena zgodności systemu lub komponentu z określonymi wymaganiami funkcjonalnymi,
  • testy funkcjonalne – wykrywanie błędów implementacji funkcjonalności zawartych w specyfikacji wymagań; testy wykonywane są na wszystkich poziomach testów oraz dla testów potwierdzających,
  • testy regresji – przy implementacji nowych funkcjonalności, weryfikowany jest wpływ tych zmian na działalność całego system,
  • testy dostępności cyfrowej – ocena zgodności wybranej strony internetowej z wymaganiami prawnymi dotyczącymi dostosowania witryny dla osób wykluczonych cyfrowo.

Całym zespołem zarządza technicznie Paweł Kazienko, menadżer testów z ponad 17-to letnim doświadczeniem. To także pokazuje, że nasze usługi są świadczone w pełni profesjonalny sposób. Ponadto, „miękkie” wsparcie dla naszego zespołu zapewnia Jacek Śmigiel, nasz tutor w projekcie asperIT oraz terapeuta z ponad 20-to letnim doświadczeniem.

To wszystko sprawia, że nasz zespół jest komplementarny, a dzięki naszym wieloletnim doświadczeniom związanym z testowaniem oprogramowania oraz pracą z osobami ze spektrum autyzmu uzyskujemy efekty znacznie lepsze niż gdybyśmy zatrudniali typowe osoby.