Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Proces testowy realizowany przez asperIT jest w pełni zarządzany przez Pawła Kazienko, menadżera testów z ponad 17-to letnim komercyjnym doświadczeniem w zarządzaniu zespołami i procesami testowymi w dużych, międzynarodowych korporacjach.

Po wstępnej rozmowie z klientem dotyczącej ogólnego zakresu potrzeb związanych z testowaniem proponujemy ogólny zarys planu testów wraz z opisem procesu. Na tym etapie sugerujemy także wybór narzędzi (możliwa jest zarówno praca na narzędziach zarządzanych przez asperIT jak również na narzędziach klienta) oraz sposób komunikacji klienta z naszym zespołem testerskim. Na tym etapie przedstawiana jest także wycena planowanej usługi. Zazwyczaj umawiamy się na z góry określoną kwotę (tzw. fixed price) lub rozliczenie godzinowe (tzw. time and materials).

Po uzgodnieniu szczegółów i zaakceptowaniu oferty przez klienta podpisujemy umowę. Wówczas rozpoczynamy etap planowania. W tym czasie powstaje szczegółowy plan testów konsultowany z klientem, konfigurowane są narzędzia oraz wybierani są testerzy asperIT, którzy będą pracowali w ramach danego projektu.

W dalszym etapie testerzy zapoznają się z dokumentacją dotyczącą testowanego systemu. Jeżeli natomiast taka specyfikacja nie istnieje – zdobywają wiedzę o platformie na podstawie testów eksploracyjnych oraz wywiadów z wybranymi osobami związanymi z jego wytwarzaniem. Wraz ze zdobywaniem wiedzy dokumentowane są szczegółowe przypadki testowe, które pozostają do wglądu dla klienta na każdym etapie współpracy.

W zależności od tego, czy testowany system jest już gotowy czy też jest tworzony w trakcie współpracy, nasi testerzy równolegle do pisania przypadków testowych wykonują te, które są już przygotowane, w pierwszej kolejności dla kluczowych funkcjonalności systemu. Znajdowane defekty są skrupulatnie dokumentowane i przedstawiane klientowi do dalszego rozpatrzenia.

Praca odbywa się w iteracjach, a fazy projektowania i wykonywania testów oraz raportowania defektów wzajemnie się ze sobą przeplatają. Zawsze szczegółowo planujemy jak będą wykonywane testy. Wszystko w pełni dokumentujemy. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi IT nasi klienci na każdym etapie współpracy mają wgląd w aktualne wyniki testów, informację o defektach oraz mogą śledzić postęp testów i stopień wykonania umówionego zakresu pracy.

W każdym momencie współpracy do dyspozycji klienta jest również opiekun projektu, mający dokładne informacje o postępie prac. Doradza on również odnośnie priorytetów oraz potrafi odpowiedzieć na wszelkie pytania lub wątpliwości klienta.

Po zakończeniu testów przygotowywany jest szczegółowy raport z testów. Opisujemy w nim dokładny zakres wykonanych prac oraz wszelkie nieprawidłowości znalezione w testowanym systemie. Część opisowa zawiera także ocenę jakości testowanego oprogramowania oraz ewentualne rekomendacje dotyczące kolejnych kroków związanych z testowaniem lub szerzej – jakością.