Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

EY Polska, bazując na doświadczeniu globalnym i wsparciu asperIT w 2021 roku uruchomił EY Neurodiversity Center of Excellence. Podczas pilotażowego wdrożenia opracowany został specjalny proces rekrutacji i onboardingu dostosowany do potrzeb osób neuroróżnorodnych. Dodatkowo przeszkolono ponad 50 pracowników EY na temat przejrzystej i efektywnej komunikacji. Dzięki pilotażowemu programowi, 5 neuróżnorodnych osób dołączyło do zespołu ds. cyberbezpieczeństwa EY, którego dojrzałość organizacyjna oraz realizowane projekty dobrze współgrały z potrzebami i kompetencjami nowozatrudnionych osób. Nowi pracownicy wnieśli do zespołu cenne umiejętności, które są wykorzystywane zarówno na rzecz wewnętrznych projektów EY, jak i w ramach projektów realizowanych dla klientów.

Neuroróżnorodność – Europa, Polska i rynek pracy

Neuroróżnorodność to koncepcja, która uważa za naturalne różnice w funkcjonowaniu ludzkiego mózgu. Podkreśla potencjał i mocne strony osób neuroróżnorodnych. Jest to termin „parasolowy”, używany do uwzględnienia różnic poznawczych, głównie takich jak spektrum autyzmu (w tym zespół Aspergera) i ADHD. Osoby neuroróżnorodne często przodują w tzw. kompetencjach przyszłości, takich jak: analityczne myślenie, wyobraźnia przestrzenna, rozwiązywanie złożonych problemów, projektowanie i programowanie oraz kreatywność.

W Polsce szczególną grupą z obszaru neuroróżnorodności są osoby w spektrum autyzmu. Szacuje się, że jest ich około 0,4 mln, z czego jedynie 2% jest zatrudnionych. Średni współczynnik aktywności zawodowej w tej grupie jest w Polsce aż pięciokrotnie niższy niż średnio w Unii Europejskiej[1]. Ze względu na swoje kompetencje osoby neuroróżnorodne najczęściej znajdują prace w branży IT, a jak pokazują szacunki w 2020 r. ponad połowa unijnych przedsiębiorstw (55%) zgłosiła problemy z obsadzeniem stanowisk specjalistów ICT[2].

Globalne doświadczenia EY

EY postanowił wesprzeć osoby neuroróżnorodne umożliwiając realizację drzemiącego w nich potencjału. Firma stworzyła EY Neurodiversity Center of Excellence (EY NCoE), czyli akcelerator innowacji skoncentrowany na świadczeniu usług z zakresu nowych technologii, w takich obszarach jak m.in. SI i automatyzacja, blockchain, data science czy cyberbezpieczeństwo. Pierwszy akcelerator powstał już w 2016 roku w USA. Trzy lata później funkcjonowały już trzy takie jednostki. W 2021 roku EY NCoE został utworzony w Polsce jako pierwszy w Europie. Potencjał osób neuroróżnorodnych jest coraz bardziej doceniany. W 2022 roku w siedmiu krajach działało już 14 EY NCoE.

Nowy proces rekrutacji i szkolenia

Bazując na doświadczeniach innych krajów, EY Polska postanowił wdrożyć pilotażowy program EY Neurodiversity Center of Excellence. Nowo zatrudnione osoby miały dołączyć do zespołu ds. cyberbezpieczeństwa EY, którego dojrzałość organizacyjna oraz realizowane projekty dobrze współgrały z potrzebami i kompetencjami osób neuroróżnorodnych.  Wdrożenie EY NCoE wymagało zmiany w podejściu do procesu rekrutacji i komunikacji.

W celu lepszego zrozumienia potrzeb osób neuroróżnorodnych EY Polska rozpoczął współpracę z Fundacją asperIT oraz spółką asperIT.com. Wspólnie zostały opracowane procedury dotyczące rekrutacji, onboardingu oraz stworzenia przyjaznego środowiska pracy w EY Polska, które uwzględniają potrzeby osób neuroróżnorodnych. Specjaliści asperIT podjeli się również przeprowadzenia szkoleń dla pracowników EY pogłębiających wiedzę na temat osób neuroróżnorodnych. Rozszerzono standardowy proces rekrutacyjny o dodatkowe elementy, aby zapewnić jak najlepszy komfort kandydatom. Po selekcji nadesłanych zgłoszeń, prowadzono rozmowy rekrutacyjne ze wparciem tutora asperIT. Aby upewnić się, że kandydaci odnajdą się w nowym miejscu pracy, realizowane było zarówno IT assessment, jak również kandydaci zostali zaproszeni do cyklu szkoleń społecznych. Na koniec przeprowadzono również kilkugodzinną symulację środowiska pracy, która pozwoliła kandydatom jeszcze lepiej poznać specyfikę pracy w EY, a menadżerom lepiej poznać kandydata i jego potrzeby. Po tym etapie do EY dołączyło pięcioro nowych pracowników. Aby zapewnić im jak najlepszy start, wyznaczeni zostali również opiekunowie (tzw. Buddies), którzy wspierali ich w odnalezieniu się w firmie.

Efekty projektu

Do procesu rekrutacji przystąpiło blisko 50 osób, z czego ostatecznie pracę otrzymało pięć osób. Tworzą one specjalny team w zespole ds. cyberbezpieczeństwa i każda z nich ma jasno wyznaczoną ścieżkę kariery. Firma otworzyła się na osoby neuroróżnorodne, a wśród pracowników wzrosła świadomość na temat potrzeb tej grupy jak i ich kompetencji. Zespoły, w których pracują osoby neuroróżnorodne zyskały kompetencje bardziej efektywnej komunikacji oraz większej uważności i empatii. Pracownicy neuroróżnorodni wnieśli do zespołu cenne umiejętności, które są wykorzystywane zarówno w wewnętrznych, jak i zewnętrznych projektach EY. Nowozatrudnione osoby rozwijają się m.in. w obszarze uczenia maszynowego, zarządzania bezpieczeństwem, administrowania systemów. Mogą realizować się zawodowo, będąc przykładem dla innych, że neuroróżnorodność nie musi być przeszkodą w rozwoju zawodowym, a wręcz cennym wyróżnikiem na rynku pracy. Obecnie w Neurodiversity Center of Excellence w EY Polska pracuje sześć osób i planowane są kolejne rekrutacje.


[1] Źródło: raport „Droga do otwarcia rynku pracy w Polsce dla osób autystycznych” przygotowany przez Fundację JiM we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

[2] Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_4560

 

Błażej Knapik

Koordynator projektu asperIT