Skip to main content

Automatyzacja testów. Czym zajmuje się tester automatyzujący?

Tester automatyzujący to osoba, która operuje szeregiem narzędzi pozwalających na szybkie i kompleksowe testowanie danego oprogramowania za pomocą licznych zmiennych. Jego działania mogą być nieocenione dla weryfikacji jakości danego programu i stworzeniu skutecznej informacji zwrotnej, co jest do poprawy. Tego typu ekspert może mieć także nieoceniony wkład w optymalizację innych procesów związanych z oprogramowaniem – jego doświadczenie jest bardzo cenne w ewaluacji projektów i optymalizowaniu tworzenia nowych rozwiązań.

Kim w zasadzie jest tester automatyzujący?

Automatyzacja testów to procedura, która pozwala na wykonywanie wielu różnych testów, mających na celu jak najsprawniejsze i najbardziej szczegółowe przeanalizowanie interakcji zachodzących pomiędzy systemem, a np. użytkownikiem. Tester automatyzujący to osoba, która na początku wyznacza potencjalne obszary testowe, przygotowuje odpowiednie (automatyczne) narzędzia do przetestowania ich funkcjonowania, a także przygotowuje analizę i wnioski na temat działania danego programu. Może to być tester aplikacji webowychtester aplikacji mobilnych lub osoba specjalizująca się w dowolnym obszarze weryfikacji działania oprogramowania, posiadająca jednocześnie bogatą wiedzę na temat tego, w jaki sposób przygotować zautomatyzowane procedury testowe. Jego wkład w poprawę działania oprogramowania to m.in. szereg testów, które przeprowadzane są syntetycznie – bez interwencji testera manualnego, sprawdzających ogromną ilość zmiennych w bardzo krótkim czasie. Może to potencjalnie znacząco ograniczyć koszt procedur testowych i czas ich wykonania.

Tester automatyzujący – czy jego działania są warte swojej ceny?

Opłacenie testera automatycznego wymaga większego zaplecza finansowego niż testera manualnego. Jednak pamiętajmy, że jego praca często ma większą wartość – nie przeprowadza on sam procedury testowej, a stwarza warunki do przeprowadzania licznych operacji tego typu – w warunkach długoterminowych jego usługi mogą być więc bardzo wartościowe. Tego typu specjalista posiada często bardziej zaawansowane kompetencje, przez co łatwiej mu jest komunikować się z zespołem programistów i przedstawiać swoje uwagi. Ma to jednak swoją cenę. Firmy zajmujące się outsourcingiem testów oprogramowania, które posiadają w swoich szeregach tego typu specjalistów, świadczą swoje usługi drożej niż te, bazujące na testerach manualnych. Wdrożenie testów automatycznych powinno być więc poprzedzone analizą, czy taka operacja się opłaca.

Tester automatyzujący – zawód o ogromnym potencjale rynkowym?

Zapotrzebowanie na testerów automatycznych jest dosyć spore. Jednak konieczność przyswojenia wiedzy z różnych aspektów IT i samodzielna zdolność do programowania, stwarza spore bariery wejścia w ten sektor. Testerami automatycznymi zostają osoby, które dobrze radzą sobie z analizami rozwijanego oprogramowania, dysponują umiejętnościami z dziedziny testów manualnych – w głównej mierze na tym doświadczeniu bazować będą procedury automatyczne, a także wykazują się ogromną uważnością i wrażliwością na szczegóły.