Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Jak skutecznie testować aplikacje mobilne?

W obecnych czasach tworzenie aplikacji, niezależnie od platformy jest zadaniem bardzo złożonym, wymagającym pracy całego zespołu osób o wyjątkowych talentach i zdolnościach. Jednym z kluczowych stanowisk w całym procesie tworzenia aplikacji jest tester oprogramowania, którego zadaniem jest odnalezienie błędów w aplikacji przy użyciu dedykowanych narzędzi. Testowanie aplikacji jest procesem bardzo złożonym, stąd też jest ono dzielone na kilka etapów.

Etapy testowania aplikacji

Testy automatyczne

Zasadniczo testowanie aplikacji mobilnej, niezależnie od tego, czy chodzi o testowanie aplikacji na androidaczy testowanie aplikacji na ios opiera się na zastosowaniu tych samych kroków. Pierwszym z nich zazwyczaj są testy jednostkowe, bazujące na weryfikacji poprawności działania poszczególnych fragmentów kodu np. obiektów czy procedur poprzez uruchomianie serii przygotowanych testów i sprawdzanie poprawności wyniku ich działania np. obliczeń. W takim teście weryfikowana jest poprawność logiczna działania danej funkcji, jednak bez sprawdzenia działania całości aplikacji i komunikacji pomiędzy poszczególnymi jej elementami. Dlatego też w kolejnym kroku następuje automatyczne testowanie interfejsu użytkownika (UI), czyli niejako wbrew nazwie, jest to test nie tyle samego interfejsu, co test poprawności działania naszej aplikacji jako całości i jest to test z perspektywy użytkownika. Taki rodzaj testu pozwala na testowanie aplikacji na różnych modelach urządzeń (tablet, telefony o różnych rozdzielczościach ekranu lub wersjach systemu operacyjnego), weryfikacji stabilności oraz wydajności działania aplikacji. W dalszej kolejności przeprowadza się testy integracyjne, czyli sprawdzenie komunikacji aplikacji z serwerem, na którym zaimplementowana została architektura aplikacji i poprawności przesyłanych pomiędzy nimi danych. Zarówno tester aplikacji webowych jak i tester aplikacji mobilnych mają podobne zadania, różni ich jedynie zastosowana platforma testowa, gdyż znaczna większość aplikacji mobilnych jest wykonywana po stronie serwera, a na urządzeniu mobilnym dostępny jest jedynie ich interfejs użytkownika. Aplikacje webowe od strony programistycznej są de facto tymi samymi aplikacjami co aplikacje mobilne, z zastrzeżeniem, że ich interfejs musi być wyświetlony przez przeglądarkę internetową na dowolnej platformie sprzętowej, a nie tylko na urządzeniu mobilnym.

Testy manualne

Kolejny krok to testy manualne, czyli „ręczne” klikanie i testowanie działania interfejsu aplikacji i jego odporności na podanie danych wejściowych, których nie przewidział programista piszący daną aplikację. Ten etap wymaga sporej pomysłowości i cierpliwości, aby przetestować każde nietypowe zachowanie przykładowego użytkownika, stąd też testy ten nie mogą być wykonane automatycznie, ale przez żywego testera. Dodatkowo przeprowadza się także testy penetracyjne, sprawdzające bezpieczeństwo danej aplikacji i jej podatność na różnego typu ataki. Taką weryfikację (audyt) przeprowadzają z reguły zewnętrzni specjaliści.

Jak skutecznie testować aplikacje?

Skuteczne przetestowanie aplikacji i wyłapanie wszystkich błędów, ze względu na swą złożoność i wieloetapowość wymaga dużej wiedzy oraz umiejętności od osób testujących. W naszym projekcie asperIT zapewniamy zaplecze techniczne w postaci dostępności platform testowych różnego typu (tablet, telefony o różnych rozdzielczościach ekranu lub wersjach systemu operacyjnego), co znacząco zwiększa jakość naszej pracy.