Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Jak skutecznie testować aplikacje mobilne?

W obecnych czasach tworzenie aplikacji, niezależnie od platformy jest zadaniem bardzo złożonym, wymagającym pracy całego zespołu osób o wyjątkowych talentach i zdolnościach. Jednym z kluczowych stanowisk w całym procesie tworzenia aplikacji jest <span>tester oprogramowania</span>, którego zadaniem jest odnalezienie błędów w aplikacji przy użyciu dedykowanych narzędzi. Testowanie aplikacji jest procesem bardzo złożonym, stąd też jest ono dzielone na kilka etapów.

Etapy testowania aplikacji

Testy automatyczne

Zasadniczo <span>testowanie aplikacji mobilnej</span>, niezależnie od tego, czy chodzi o <span>testowanie aplikacji na androida</span>czy <span>testowanie aplikacji na ios</span> opiera się na zastosowaniu tych samych kroków.Pierwszym z nich zazwyczaj są testy jednostkowe, bazujące na weryfikacji poprawności działania poszczególnych fragmentów kodu np. obiektów czy procedur poprzez uruchomianie serii przygotowanych testów i sprawdzanie poprawności wyniku ich działania np. obliczeń. W takim teście weryfikowana jest poprawność logiczna działania danej funkcji, jednak bez sprawdzenia działania całości aplikacji i komunikacji pomiędzy poszczególnymi jej elementami.Dlatego też w kolejnym kroku następuje automatyczne testowanie interfejsu użytkownika (UI), czyli niejako wbrew nazwie, jest to test nie tyle samego interfejsu, co test poprawności działania naszej aplikacji jako całości i jest to test z perspektywy użytkownika. Taki rodzaj testu pozwala na testowanie aplikacji na różnych modelach urządzeń (tablet, telefony o różnych rozdzielczościach ekranu lub wersjach systemu operacyjnego), weryfikacji stabilności oraz wydajności działania aplikacji.W dalszej kolejności przeprowadza się testy integracyjne, czyli sprawdzenie komunikacji aplikacji z serwerem, na którym zaimplementowana została architektura aplikacji i poprawności przesyłanych pomiędzy nimi danych. Zarówno <span>tester aplikacji webowych</span> jak i <span>tester aplikacji mobilnych</span> mają podobne zadania, różni ich jedynie zastosowana platforma testowa, gdyż znaczna większość aplikacji mobilnych jest wykonywana po stronie serwera, a na urządzeniu mobilnym dostępny jest jedynie ich interfejs użytkownika. Aplikacje webowe od strony programistycznej są de facto tymi samymi aplikacjami co aplikacje mobilne, z zastrzeżeniem, że ich interfejs musi być wyświetlony przez przeglądarkę internetową na dowolnej platformie sprzętowej, a nie tylko na urządzeniu mobilnym.

Testy manualne

Kolejny krok to testy manualne, czyli „ręczne” klikanie i testowanie działania interfejsu aplikacji i jego odporności na podanie danych wejściowych, których nie przewidział programista piszący daną aplikację. Ten etap wymaga sporej pomysłowości i cierpliwości, aby przetestować każde nietypowe zachowanie przykładowego użytkownika, stąd też testy ten nie mogą być wykonane automatycznie, ale przez żywego testera. Dodatkowo przeprowadza się także testy penetracyjne, sprawdzające bezpieczeństwo danej aplikacji i jej podatność na różnego typu ataki. Taką weryfikację (audyt) przeprowadzają z reguły zewnętrzni specjaliści.

Jak skutecznie testować aplikacje?

Skuteczne przetestowanie aplikacji i wyłapanie wszystkich błędów, ze względu na swą złożoność i wieloetapowość wymaga dużej wiedzy oraz umiejętności od osób testujących. W naszym projekcie asperIT zapewniamy zaplecze techniczne w postaci dostępności platform testowych różnego typu (tablet, telefony o różnych rozdzielczościach ekranu lub wersjach systemu operacyjnego), co znacząco zwiększa jakość naszej pracy. 

asperIT

Autor asperIT

More posts by asperIT