Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content
Procter&Gamble × asperIT

Procter&Gamble zatrudnia osoby w spektrum autyzmu

Od kwietnia 2022 roku, zespół asperIT ściśle współpracuje z firmą Procter&Gamble nad przygotowaniem pracowników firmy oraz przeprowadzeniem programu szkoleniowo-rekrutacyjnego dla osób w spektrum autyzmu do podjęcia pracy w obszarze analizy danych.

  • Wybrani pracownicy oraz managerowie przeszli niezbędne szkolenia i warsztaty przygotowujące do współpracy z osobami w spektrum autyzmu.
  • Przeprowadziliśmy wspólnie rekrutację osób w spektrum autyzmu do projektu szkoleniowo-rekrutacyjnego.
  • Przeprowadziliśmy specjalistyczne warsztaty dla osób w spektrum dotyczące kompetencji społecznych i komunikacyjnych, a także szkolenia Scrum i trening logicznego myślenia z wykorzystaniem Lego Spike Prime.
  • Przygotowaliśmy karty dostosowań dla wszystkich zrekrutowanych kandydatów i kandydatek aby stworzyć dla nich najlepiej dopasowane warunki pracy w P&G oraz żeby pomóc managerom lepiej zrozumieć potrzeby neuronietypowego pracownika.
  • Prowadziliśmy 12 tygodniowe wsparcie tutorskie dla managerów i osób w spektrum autyzmu, które podjęły staż w firmie, w celu wsparcia wszystkich osób w odnalezieniu się w nowej sytuacji zawodowej.
  • Wspólnie z P&G prowadziliśmy kampanię informacyjną w mediach internetowych i społecznościowych informujących o współpracy i działaniach P&G na rzecz tworzenia neuroróżnorodnych miejsc pracy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przebiegu współpracy, zajrzyj na naszego bloga.

Procter&Gamble wspiera #neurodiversity! A czy w Twojej firmie uwzględnia się potrzeby osób neuroróżnorodnych?

-> Dowiedz się więcej o Procter&Gamble