Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Testowanie oprogramowania powinno być kluczową kwestią dla każdego przedsiębiorstwa z branży IT. Rosnąca konkurencyjność na rynku i opracowywanie coraz bardziej zaawansowanych technologii, wymaga od producentów dostarczania rozwiązań o najwyższej jakości, w których nie ma miejsca na błędy. Jak dobrze testować, aby się to opłacało? Podpowiadamy!

Jakie są rodzaje testów oprogramowania?

Skuteczne testowanie oprogramowania wymaga zastosowania się do określonej kolejności realizowanych zadań. Przeglądając sylabus ISTQB, można spotkać się z określeniem, jakim jest piramida testów. Zgodnie z nią, najpierw powinno się przeprowadzić testy najprostsze i najszybsze w realizacji. Dopiero na samym końcu należy wykonać te najbardziej wymagające, zarówno pod kątem wiedzy, jak i czasu. Wyróżnić można kilka podstawowych testów oprogramowania, które powinny być przeprowadzane w następującej kolejności:

 1. Testy jednostkowe – sprawdzają funkcjonalność pojedynczych elementów.
 2. Testy integracyjne – sprawdzają, czy poszczególne moduły oprogramowania są ze sobą kompatybilne i odpowiednio zintegrowane.
 3. Testy E2E – sprawdzają, jak będzie wyglądać użytkowanie produktu z perspektywy klienta.

Inny podział obejmuje testy funkcjonalne, niefunkcjonalne i strukturalne. Testowanie funkcjonalne to procedura, która sprowadza się do oceny oprogramowania bez zaglądania w wewnętrzną strukturę kodu. Testy niefunkcjonalne dają natomiast odpowiedź na pytanie „W jaki sposób działa cały system?” W głównej mierze skupiają się one na analizie oprogramowania i jego zachowaniach w zdefiniowanych stanach. Ostatni rodzaj to testy strukturalne, które są sprawdzeniem kodu napisanego bezpośrednio przez programistów.

Warto pamiętać o tym, że zbyt późne rozpoczęcie testowania to bardzo duży błąd, w wyniku którego przedsiębiorstwa, zamiast zyskać, mogą stracić dużo pieniędzy. Testowanie będzie skuteczne tylko wtedy, kiedy rozpocznie się je odpowiednio wcześnie i przeprowadzi w prawidłowej kolejności.

Nie zostawiaj swojego oprogramowania bez testowania. Zaufaj ekspertom!

Skuteczne oprogramowanie do testowania

Aby testy mogły odznaczać się dostateczną skutecznością, konieczne jest zastosowanie nie tylko odpowiedniej techniki, lecz także narzędzi, bez których rzetelna ocena produktu nie byłaby możliwa. Zadaniem aplikacji do testowania jest przede wszystkim automatyzacja, zapewnienie powtarzalności i wysokiej efektywności podczas realizacji poszczególnych zadań. Narzędzia, z których powinien korzystać każdy tester to:

 • narzędzia do zarządzania defektami,
 • narzędzia do badania konfiguracji środowiska,
 • narzędzia do zarządzania testami,
 • narzędzia do komunikacji,
 • edytory tekstu,
 • aplikacje do obróbki grafik,
 • narzędzia wspierające automatyzację i tworzenie kodu,
 • narzędzia do przetwarzania logów,
 • nakładki do bazy danych,
 • narzędzia do analizy wydajności.

Jeśli chodzi o konkretne przykłady, wśród najczęściej wykorzystywanych i jednocześnie najskuteczniejszych aplikacji do testowania, znajduje się: TestPad, XRAY i Zephyr Scale. TestPad umożliwia tworzenie kompleksowych planów testowych, XRAY to narzędzie do zarządzania testami i poprawy ich wydajności. Natomiast Zephyr Scale to aplikacja zaprojektowana z myślą o elastycznym zarządzaniu i realizowaniu poszczególnych zadań. Jest ona w pełni kompatybilna z Jura.

Czym powinien charakteryzować się dobry tester?

Oprócz narzędzi i wiedzy, w testowaniu oprogramowania bardzo ważne są również cechy charakteru osób, które pracują na takim stanowisku. Choć testerzy oprogramowania ściśle współpracują z software deweloperami, wcale nie wymaga się od nich zdolności technicznych. Dobry tester oprogramowania to osoba, którą cechuje rzetelność, skrupulatność, duża wrażliwość na szczegóły, wytrwałość i zdolność do analitycznego myślenia. Dzięki takiemu zestawowi cech, znacznie łatwiej można wykrywać wszelkie defekty w oprogramowaniu, które dla innych osób często są kompletnie niezauważalne.

Neuroróżnorodność a stanowiska testerskie

Osoby neuroróżnorodne stanowią niezwykle cenne zasoby w dziedzinie testowania oprogramowania. Oczywiście, każda jednostka ma swoje indywidualne zdolności i umiejętności, jednak neuroróżnorodność przynosi unikalne perspektywy i umiejętności, które są niezwykle pożądane w tym zawodzie.

Wszyscy wiemy, że testerzy muszą być wnikliwi, precyzyjni i spostrzegawczy. Osoby neuroróżnorodne często wykazują niezwykłą zdolność do analitycznego przetwarzania informacji, co pozwala im wychwycić nawet najdrobniejsze detale i wykrywać potencjalne problemy. Ich skupienie na szczegółach oraz umiejętność wykrywania wzorców i niestandardowych zależności może być ogromnym atutem podczas testowania oprogramowania.

Ponadto, neuroróżnorodne osoby często posiadają niekonwencjonalne podejście do rozwiązywania problemów. Ich innowacyjne myślenie i zdolność do spojrzenia na sytuację z zupełnie nowej perspektywy może prowadzić do odkrycia błędów lub ujawnienia ukrytych aspektów, które mogą umknąć innym.

Chcesz sprawdzić jak testują osoby w spektrum autyzmu?

Paweł Michalski

Digital Marketing Specialist