Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Dlaczego potrzebuje QA?

Zapewnienie jakości (Quality Assurance) jest elementem strategii, która ma zapewnić wysoki standard działania oprogramowania i ograniczenia ryzyka związanego z nieprawidłowościami po jego implementacji. Jest to zespół działań prewencyjnych, często wykonywanych przez QA Engineera, mających sprawdzić oprogramowanie pod kątem powstawania ewentualnych wad w toku realizacji danego projektu. Jednocześnie Quality Assurance powinno być traktowane jako wysiłek grupowy – zespół powinien realizować projekt zgodnie z wytyczonymi metodami i technikami.

Quality Assurance – czym jest, czym się zajmuje?

Quality Assurance to zespół metod, które mają zapobiegać nieprawidłowościom w toku tworzenia oprogramowania, co przekłada się ostatecznie na jego wyższą jakość, sprawniejsze wypuszczenie go na rynek, a także zabezpieczenie interesariuszy przed potencjalnymi konsekwencjami wadliwie działającego programu. Quality Assurance jest o krok przed Quality Control i jeśli zadbamy o to, by wartości przyświecające QA stały się ważnym elementem działania zespołu projektowego, istnieje duża szansa, że zaimplementowany program pozytywnie przejdzie przez testy, a ilość poprawek będzie znacznie mniejsza, niż bez wdrożenia metod QA.

Quality Assurance a Quality Control

Czynności, które wykonuje tester oprogramowaniatester aplikacji mobilnych, czy tester aplikacji webowych również mogą być traktowane jako element Quality Assurance. Łączenie QA i Quality Control nie jest niepoprawne, jeśli zapewnianie jakości traktujemy jako stały element realizacji projektu na wielu jego etapach – w końcu testowanie też stanowi istotny aspekt zapewniania oprogramowania wysokiej jakości. Z drugiej strony osoby, które zajmują się testowaniem oprogramowania, posiadają kompetencje, mogące okazać się bardzo ważne przy Quality Assurance. Połączenie kompetencji QA i Quality Control, „zacieranie” granic między nimi jest powszechnie obserwowanym trendem, który potencjalnie może wnosić dużą wartość dodaną. O ile firmy tworzące oprogramowanie będą zwracać taką samą uwagę na obydwa te aspekty.

Dlaczego warto postawić na Quality Assurance? Wartość Quality Assurance dla współczesnych firm

QA generuje ogromną wartość dodaną w procesie tworzenia i implementacji oprogramowania. Wytyczenie odpowiednich ram weryfikacji i zarządzania jakością jest kluczowe dla sprawnego realizowania oczekiwań klientów i tworzeniu oprogramowania wysokiej jakości. Jeśli potraktujemy zapewnienie jakości jako szerszy element strategii skoncentrowanej na dostarczaniu produktu skutecznego, nieposiadającego wad, możliwe jest zyskanie zaufania kontrahentów i lepszego spełnienia ich potrzeb. QA może być także szansą na optymalizację kosztów i zredukowanie parametru TTM.

Wdrożenie Quality Assurance w ramach outsourcingu

Podobnie jak realizacja QC, również realizacja QA może być wspierana przez zewnętrzny podmiot. Outsourcing usług IT związanych z jakością jest przede wszystkim często tańszy, a z drugiej strony skuteczniejszy, od wdrożenia zespołu odpowiedzialnego za QA w ramach danej organizacji. Dzięki outsourcingowi QA możliwe jest uzyskanie wsparcia w identyfikowaniu potencjalnych błędów w metodach tworzenia i implementacji oprogramowania. Takie usługi oferuje m.in. www.akademia-neuroroznorodnosci.pl.