Skip to main content

Dlaczego potrzebuje QA?

Zapewnienie jakości (Quality Assurance) jest elementem strategii, która ma zapewnić wysoki standard działania oprogramowania i ograniczenia ryzyka związanego z nieprawidłowościami po jego implementacji. Jest to zespół działań prewencyjnych, często wykonywanych przez QA Engineera, mających sprawdzić oprogramowanie pod kątem powstawania ewentualnych wad w toku realizacji danego projektu. Jednocześnie Quality Assurance powinno być traktowane jako wysiłek grupowy – zespół powinien realizować projekt zgodnie z wytyczonymi metodami i technikami.

Quality Assurance – czym jest, czym się zajmuje?

Quality Assurance to zespół metod, które mają zapobiegać nieprawidłowościom w toku tworzenia oprogramowania, co przekłada się ostatecznie na jego wyższą jakość, sprawniejsze wypuszczenie go na rynek, a także zabezpieczenie interesariuszy przed potencjalnymi konsekwencjami wadliwie działającego programu. Quality Assurance jest o krok przed Quality Control i jeśli zadbamy o to, by wartości przyświecające QA stały się ważnym elementem działania zespołu projektowego, istnieje duża szansa, że zaimplementowany program pozytywnie przejdzie przez testy, a ilość poprawek będzie znacznie mniejsza, niż bez wdrożenia metod QA.

Quality Assurance a Quality Control

Czynności, które wykonuje tester oprogramowaniatester aplikacji mobilnych, czy tester aplikacji webowych również mogą być traktowane jako element Quality Assurance. Łączenie QA i Quality Control nie jest niepoprawne, jeśli zapewnianie jakości traktujemy jako stały element realizacji projektu na wielu jego etapach – w końcu testowanie też stanowi istotny aspekt zapewniania oprogramowania wysokiej jakości. Z drugiej strony osoby, które zajmują się testowaniem oprogramowania, posiadają kompetencje, mogące okazać się bardzo ważne przy Quality Assurance. Połączenie kompetencji QA i Quality Control, „zacieranie” granic między nimi jest powszechnie obserwowanym trendem, który potencjalnie może wnosić dużą wartość dodaną. O ile firmy tworzące oprogramowanie będą zwracać taką samą uwagę na obydwa te aspekty.

Dlaczego warto postawić na Quality Assurance? Wartość Quality Assurance dla współczesnych firm

QA generuje ogromną wartość dodaną w procesie tworzenia i implementacji oprogramowania. Wytyczenie odpowiednich ram weryfikacji i zarządzania jakością jest kluczowe dla sprawnego realizowania oczekiwań klientów i tworzeniu oprogramowania wysokiej jakości. Jeśli potraktujemy zapewnienie jakości jako szerszy element strategii skoncentrowanej na dostarczaniu produktu skutecznego, nieposiadającego wad, możliwe jest zyskanie zaufania kontrahentów i lepszego spełnienia ich potrzeb. QA może być także szansą na optymalizację kosztów i zredukowanie parametru TTM.

Wdrożenie Quality Assurance w ramach outsourcingu

Podobnie jak realizacja QC, również realizacja QA może być wspierana przez zewnętrzny podmiot. Outsourcing usług IT związanych z jakością jest przede wszystkim często tańszy, a z drugiej strony skuteczniejszy, od wdrożenia zespołu odpowiedzialnego za QA w ramach danej organizacji. Dzięki outsourcingowi QA możliwe jest uzyskanie wsparcia w identyfikowaniu potencjalnych błędów w metodach tworzenia i implementacji oprogramowania. Takie usługi oferuje m.in. www.asperit.com.