W ramach działalności komercyjnej świadczymy wysokiej jakości usługi testerskie. Dysponujemy zespołem złożonym z absolwentów naszego projektu, którym zarządza doświadczony menager testów z ponad 17-letnim komercyjnym doświadczeniem. W ramach działań Fundacji asperIT przygotowaliśmy już ponad 40 osób ze spektrum autyzmu do pracy w zawodzie testera oprogramowania. Część z nich sami zatrudniamy.

W ramach naszej działalności wykonujemy następujące usługi:

TESTY
SYSTEMOWE

Całościowe sprawdzenie zgodności zintegrowanego już systemu z ustalonymi w poprzednich częściach wymogami.

TESTY
AKCEPTACYJNE

Uzyskanie formalnego potwierdzenia wykonania oprogramowania odpowiedniej jakości.

TESTY
INTEGRACYJNE

Ocena zgodności systemu lub komponentu z określonymi wymaganiami funkcjonalnymi.

TESTY
FUNKCJONALNE

Wykrywanie błędów implementacji funkcjonalności zawartych w specyfikacji wymagań. Wykonywane są na wszystkich poziomach testów oraz dla testów potwierdzających.

TESTY
REGRESJI

Przy implementacji nowych funkcjonalności, weryfikowany jest wpływ tych zmian na działalność całego systemu.

TESTY
DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Ocena zgodności wybranej strony internetowej z wymaganiami prawnymi dotyczącymi witryny da osób wykluczonych cyfrowo.